BIZNIS A MANAŽMENT

SR 1 - Mgr. DARINA PAVLŮ MBA, predsedníčka Dozornej rady spoločnosti PPA CONTROLL

SR 1 - Mgr. DARINA PAVLŮ MBA, predsedníčka Dozornej rady spoločnosti PPA CONTROLL

Kormidlo skupiny spoločností PPA CONTROLL prebrala po svojom otcovi. Skupina s viacerými dcérskymi spoločnosťami a tržbami vyše 200 miliónov eur (za rok 2023) patrí k významným hráčom v odvetviach energetiky a priemyslu. Je dodávateľom dopravnej technológie pri výstavbe diaľnic a tunelov a realizuje projekty na kľúč pri výstavbe nových energetických zdrojov.

SR 2 - ZUZANA RUMIZ, generálna manažérka personálnej spoločnosti ManpowerGroup Slovensko

SR 2 - ZUZANA RUMIZ, generálna manažérka personálnej spoločnosti ManpowerGroup Slovensko

Vo sfére personalistiky a ľudských zdrojov pôsobí dvadsať rokov. Odborné skúsenosti získala vo viacerých spoločnostiach s pôsobnosťou od oblasti automotive až po konzultačno-poradenské. Od roku 2016 v pozícii generálnej manažérky úspešne vedie tím jednej z najväčších personálnych agentúr na Slovensku. V roku 2020 sa stala prezidentkou Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS).

SR 3 - Ing. ALENA VANKOVÁ, manažérka riadenia prevádzky 1. a. 2.bloku Atómovej elektrárne Mochovce

SR 3 - Ing. ALENA VANKOVÁ, manažérka riadenia prevádzky 1. a. 2.bloku Atómovej elektrárne Mochovce

Vstúpila do histórie Slovenska ako prvá žena, ktorá drží v rukách kľúče od prevádzky dvoch blokov jadrovej elektrárne Mochovce. Predtým mala na starosti bezpečnosť elektrárne, ktorá je v jadrovom odvetví absolútnou prioritou, a riadila aj technologický mozog Mochoviec – blokovú dozorňu. Je členkou organizácie Ženy v jadre, kde venuje svoj čas a úsilie objektívnemu informovaniu verejnosti o mierovom využití jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia.

UMENIE A KULTÚRA

SR 4 - BARBORA ANDREŠIČOVÁ, herečka, členka Činohry SND

SR 4 - BARBORA ANDREŠIČOVÁ, herečka, členka Činohry SND

Už počas štúdia na vysokej škole hosťovala vo viacerých divadlách. Jej prvým pôsobiskom po absolvovaní VŠMU v roku 2016 bolo Divadlo A. Bagara v Nitre, od roku 2020 je členkou Činohry SND. Za svoju divadelnú prácu získala viacero ocenení, no verejnosť na Slovensku ju pozná najmä z jej účinkovania v televízii. Predstavila sa v seriáli Panelák, Divoké kone či Za sklom, a výraznú postavu stvárňuje v dobovom seriáli Dunaj, k vašim službám.

SRE 5 - ANDREA CODDINGTON, spisovateľka

SR 5 - ANDREA CODDINGTON, spisovateľka

Pracovala ako novinárka, pôsobila v rôznych slovenských médiách. Po páde Dvojičiek odišla do USA ako zahranično-politická spravodajkyňa. Tragická životná skúsenosť tam zmenila jej osud a bola námetom na prvý román Mal to byť pekný život. Píše autentické, čitateľsky veľmi obľúbené romány založené na skutočných udalostiach alebo biografické tituly. Viaceré z nich (Židovka, Cudzia krv, Milovanie, Jozef Bednárik) sa stali bestsellermi ocenenými Platinovou či Zlatou knihou.

SR 6 - KATARÍNA ŽIAK, šperkárka

SR 6 - KATARÍNA ŽIAK, šperkárka

Tvorí šperky a obrazy, ktoré majú dušu. Inšpiruje sa prírodou, ľudovými tradíciami aj literatúrou. Šperky tvorí z chirurgickej ocele, ktorá je pokovovaná zlatom, dopĺňa ich sladkovodnými perlami a drahými kameňmi. Svoju tvorbu prezentovala na výstavách v múzeách, na módnych prehliadkach, článkoch v médiách. Známa je nielen na Slovensku, jej tvorbu si všimol aj kultový módny časopis Vogue.

MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA

SR 7 - MARTA JANČKÁROVÁ, moderátorka a redaktorka

SR 7 - MARTA JANČKÁROVÁ, moderátorka a redaktorka

Patrí k dlhoročným tváram publicistiky RTVS. V roku 2002 začala pracovať ako redaktorka spravodajstva v Slovenskej televízii a v RTVS pôsobí dodnes, predovšetkým ako moderátorka diskusných relácií. Poznáme ju zo Sobotných dialógov, moderuje reláciu o aktuálnych témach Z prvej ruky či Emotikony o psychologickej stránke života s prof. Mironom Zelinom. Po niekoľkých rokoch sa vrátila k moderovaniu televíznych diskusií O 5 minút 12 a moderuje aj reláciu Interview.

SR 8 - MARIANNA ĎURIANOVÁ, moderátorka

SR 8 - MARIANNA ĎURIANOVÁ, moderátorka

Svoju kariéru odštartovala v roku 2000 ešte počas štúdia psychológie na FFUK v Bratislave ako programová hlásateľka v Slovenskej televízii, neskôr sa uplatnila v Televízii Markíza, kde bola do roku 2014 moderátorkou hlavného večerného spravodajstva. Od roku 2015 moderovala internetové správy denníka Nový Čas a od začiatku roku 2018 je športovou moderátorkou RTVS.

SR 9 - SIMONA FRANTOVÁ, televízna moderátorka

SR 9 - SIMONA FRANTOVÁ, televízna moderátorka

Hneď po skončení vysokej školy pred desiatimi rokmi začala pôsobiť v televízii ta3. Je autorkou a moderátorkou kultúrnych relácií a v rannom vysielaní vedie rubriku inšpiratívnych rozhovorov s umelcami. Divákom predstavuje tiež krásy našej krajiny v dokumentárnych cykloch Tajomstvá Slovenska a Chutné Slovensko.

VEDA A VÝSKUM

SR 10 - Prof. PhDr. ALEXANDRA BITUŠÍKOVÁ, PhD., profesorka etnológie a sociálnej antropológie na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

SR 10 - Prof. PhDr. ALEXANDRA BITUŠÍKOVÁ, PhD., profesorka etnológie a sociálnej antropológie na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dlhé roky zastupovala SR v podpore spoločenských a humanitných vied ako národná delegátka v Programovom výbore európskych grantových programov. V roku 2014 bola hlavnou organizátorkou konferencie v rámci slovenského Predsedníctva EÚ v téme Spoločenské a humanitné vedy. Publikovala viac ako 180 vedeckých prác vo významných zahraničných publikáciách v téme kultúrne dedičstvo, identita, rovnosť, sociálne hnutia, ľudské práva a premeny mestského a vidieckeho prostredia.

SR 11 - RNDr. MAGDALÉNA MÁJEKOVÁ, PhD, vedúca Oddelenia biochemickej farmakológie na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v.v.i

SR 11 - RNDr. MAGDALÉNA MÁJEKOVÁ, PhD, vedúca Oddelenia biochemickej farmakológie na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v.v.i

Podstata jej výskumnej práce spočíva vo využívaní metód výpočtovej chémie a biofyziky pre štúdium chorobných procesov v organizme, ako aj pre možnosti ich ovplyvnenia molekulami známeho alebo navrhovaného liečiva. Má významný podiel na vzniku potenciálnych liečiv s neuroprotektívnym účinkom a látok so schopnosťou spomaľovať komplikácie neskorého diabetu.

SR 12 - RNDr. LENKA LORENCOVÁ, PhD., samostatná vedecká pracovníčka Chemického ústavu SAV

SR 12 - RNDr. LENKA LORENCOVÁ, PhD., samostatná vedecká pracovníčka Chemického ústavu SAV

Jej vedecko-výskumná činnosť je orientovaná najmä na využitie progresívnych nanomateriálov „MXénov“ ako možných biosenzorov v diagnostike onkologických ochorení. Podieľala sa na domácich a zahraničných projektoch. Je autorkou 42 vedeckých publikácií s viac ako 900 ohlasmi. Aktívne sa zapája do vzdelávacej a vedecko-popularizačnej činnosti. Za svoju prácu získala viacero ocenení.

PODPORA MLADÝCH TALENTOV

SR 13 - BEÁTA ČEČKOVÁ, organizačná vedúca Detského folklórneho súboru Čečinka

SR 13 - BEÁTA ČEČKOVÁ, organizačná vedúca Detského folklórneho súboru Čečinka

V roku 1978 založila vo štvrtom bratislavskom obvode DFS Čečinka, ktorý dodnes pôsobí pri ZUŠ J. Kresánka a reprezentoval Slovensko v 30 krajinách. Je na Slovensku priekopníčkou v propagácii cimbalu ako nástroja s obrovskými výrazovými prostriedkami. Vypracovala metodiku k výučbe Škola hry na cimbal, založila asociáciu cimbalistov na Slovensku a vychovala aj viacerých známych cimbalistov. Je spoluzakladateľkou Cechu DFS Bratislavy.

SR 14 - PaedDr. JANA KANDRÍKOVÁ, predsedníčka Združenia odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska

SR 14 - PaedDr. JANA KANDRÍKOVÁ, predsedníčka Združenia odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska

Je riaditeľkou Spojenej školy internátnej v Snine, ktorá vzdeláva deti so špeciálnymi potrebami od materskej školy po odborné učilište. Popri tom pôsobí aj ako predsedníčka dobrovoľnej organizácie, ktorá v rámci možností rozvíja talent detí z učilíšť a špeciálnych škôl. Je aj zakladateľkou OZ Bocianie deti, ktoré pomáha nadaným deťom a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pri ich vzdelávaní, rozvoji schopností a zručností a začlenenia do spoločnosti.

SR 15 - PhDr. ALICA VIRDZEKOVÁ, predsedníčka Krajskej komisie Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a okresnej komisie Stredoškolskej odbornej činnosti v Žiline

SR 15 - PhDr. ALICA VIRDZEKOVÁ, predsedníčka Krajskej komisie Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a okresnej komisie Stredoškolskej odbornej činnosti v Žiline

Vyučuje dejepis v Gymnáziu Varšavská 1 v Žiline a už od svojho nástupu pred vyše štyridsiatimi rokmi sa venuje aj mimoškolskej práci so žiakmi. Od roku 1989 je predsedníčkou okresnej komisie SOČ v Žiline, organizuje okresné kolo SOČ, je členkou krajskej komisie a odborných hodnotiacich komisií v kraji a na Slovensku. Zároveň je aj konzultantkou prác v odbore história a v mnohých slovenských a medzinárodných dejepisných súťažiach.

VZDELÁVANIE

SR 16 - Ing. KATARÍNA KUBIŠOVÁ, riaditeľka Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji​

SR 16 - Ing. KATARÍNA KUBIŠOVÁ, riaditeľka Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji

Spojená škola so svojimi organizačnými zložkami Stredná odborná škola pôdohospodárska, veterinárna a agrotechnická pod jej vedením vybudovala Centrum odborného vzdelávania a prípravy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého súčasťou je 15 moderných prevádzok. Výsledkom inovačného vzdelávania žiakov je účasť na medzinárodných podujatiach či viacnásobná reprezentácia na majstrovstvách sveta vo voltíži, kde bola Ing. Katarína Kubišová ako národný tréner.

SR 17 - Mgr. MARTINA MURGAŠOVÁ, zriaďovateľka 1. Súkromného Banskobystrického gymnázia

SR 17 - Mgr. MARTINA MURGAŠOVÁ, zriaďovateľka 1. Súkromného Banskobystrického gymnázia

Pedagogička a výtvarníčka po skúsenostiach vo vzdelávaní mladých ľudí založila s manželom školu, ktorá prináša inováciu vo vzdelávaní: gymnázium spája všeobecné a odborné vzdelanie v oblasti virtuálnej grafiky a kybernetickej bezpečnosti. Novátorský prístup k vzdelávaniu umožňuje žiakom študovať súčasne tri cudzie jazyky. Gymnázium je ambasádorskou školou Európskeho parlamentu a pýši sa prvenstvom v záujme o štúdium medzi súkromnými strednými školami na Slovensku.

SR 18 - Prof. Mgr. KATARÍNA SLOBODOVÁ NOVÁKOVÁ, PhD., rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, etnologička

SR 18 - Prof. Mgr. KATARÍNA SLOBODOVÁ NOVÁKOVÁ, PhD., rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, etnologička

Je najmladšou profesorkou etnológie na Slovensku. Už takmer 20 rokov sa venuje vzdelávaniu študentov najmä v oblasti tradičnej materiálnej kultúry, kultúrneho dedičstva a etnických minorít. Ako jedna z mála na Slovensku sa venuje témam agrárnej či kulinárnej kultúry, tradičnému transportu a téme horského nosičstva či Slovákom v zahraničí. Je členkou viacerých vedeckých rád univerzít a vedeckých spoločností. Za svoje publikácie a aktivity získala viacero ocenení.

ŠPORT

SR 19 - Mgr. DANKA BARTEKOVÁ, PhD., olympionička, reprezentantka v streleckej disciplíne skeet ​

SR 19 - Mgr. DANKA BARTEKOVÁ, PhD., olympionička, reprezentantka v streleckej disciplíne skeet

Je športovou strelkyňou, bronzovou medailistkou z letných olympijských hier v Londýne v roku 2012. Má za sebou mimoriadne úspešný rok 2023, v ktorom vyhrala svetový aj európsky šampionát, vytvorila svetový rekord a vyhrala jedno z kôl svetového pohára. Rok ukončila ako svetová aj európska jednotka a získala miestenku na olympijské hry v Paríži 2024. Popri aktívnej športovej kariére je členkou Medzinárodného olympijského výboru a viceprezidentkou Slovenského olympijského a športového výboru.

SR 20 - MONIKA CHOCHLÍKOVÁ, reprezentantka v thajskom boxe a kickboxerka

SR 20 - MONIKA CHOCHLÍKOVÁ, reprezentantka v thajskom boxe a kickboxerka

Je výnimočným zjavom v bojových umeniach, kráľovnou thajského boxu. Získala celý rad prvenstiev v thajskom boxe, zlatú medailu si odniesla napríklad z Majstrovstiev sveta 2021 v Bangkoku, zo Svetových hier 2022 v americkom Birminghame, v roku 2023 svetový titul v Muay Thai.

SR 21 - MÁRIA MIKOLAJOVÁ, slovenská futbalistka

SR 21 - MÁRIA MIKOLAJOVÁ, slovenská futbalistka

Talentovaná stredopoliarka reprezentovala Slovensko v tíme hráčok do 15 rokov už na Olympijských hrách mládeže v Nankingu v roku 2014. Počas svojej kariéry bola hráčkou družstva Spišská Nová Ves, Partizán Bardejov, Ac Sparta Praha. V súčasnosti nastupuje ako stredopoliarka za Sankt Pölten v Rakúsku a slovenskú reprezentáciu žien.

CHARITA

SR 22 - Mgr. ANNA IVANKOVÁ, riaditeľka gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice

SR 22 - Mgr. ANNA IVANKOVÁ, riaditeľka gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice

Pre charitu pracuje viac ako dvadsať rokov, najprv ako koordinátorka, od roku 2020 ako riaditeľka. Gréckokatolícka charita pomáha jednotlivcom a rodinám v ťažkej životnej situácii. Od prvých dní vojny na Ukrajine pomáhala ukrajinským rodinám a jednotlivcom na hraničných priechodoch, v súčasnosti im pomáha integrovať sa do života slovenskej spoločnosti aj prostredníctvom integračného centra v Košiciach, ktoré Anna Ivanková vedie.

SR 23 - Dr.h.c.doc. Ing. MÁRIA KADLEČÍKOVÁ, CSc., prezidentka občianskeho združenia Homo Nitriensis

SR 23 - Dr.h.c.doc. Ing. MÁRIA KADLEČÍKOVÁ, CSc., prezidentka občianskeho združenia Homo Nitriensis

Svoje charitatívne aktivity realizuje občianske združenie už viac ako 30 rokov. Cieľovými skupinami sú zariadenia sociálnych služieb, nemocnice, denné stacionáre, detské domovy. Mária Kadlečíková je uznávanou odborníčkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a ako významná expertka Svetovej organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo bola riaditeľkou pre Európu a strednú Áziu. Je tiež členkou Správnej rady Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika a podpredsedníčkou nitrianskeho klubu tejto spoločnosti.

SR 24 - PhDr. LÍVIA MATULOVÁ OSVALDOVÁ, CSc., riaditeľka občianskych združení Klub Luna Senior Friendly, o.z. a Kreatívny Klub Luna, o.z.

SR 24 - PhDr. LÍVIA MATULOVÁ OSVALDOVÁ, CSc., riaditeľka občianskych združení Klub Luna Senior Friendly, o.z. a Kreatívny Klub Luna, o.z.

Ako psychologička pôsobila vo výskume, prednášala na Vysokej škole ekonomickej a bola zakladateľkou a riaditeľkou personálnej agentúry. Od roku 2014 sa venuje dobrovoľníckej činnosti v dvoch občianskych združeniach. Obe sa zameriavajú na medzigeneračné a komunitné aktivity. Je autorkou a organizátorkou projektov ako celoslovenská súťaž o ocenenie Senior Friendly, medzigeneračná fotografická súťaž Krásne Spolu, Spolu a Naplno, Medzigeneračná arteterapia, Tvorivosť spája komunity, Kreafest a ďalších.

ZDRAVOTNÍCTVO

SR 25 - MUDr. DAGMAR BREZNOŠČÁKOVÁ, Ph.D., psychiatrička, psychoterapeutka, klinická výskumníčka a znalkyňa v odbore psychiatria

SR 25 - MUDr. DAGMAR BREZNOŠČÁKOVÁ, Ph.D., psychiatrička, psychoterapeutka, klinická výskumníčka a znalkyňa v odbore psychiatria

Pôsobí ako psychiatrička a riaditeľka neštátneho zdravotníckeho zariadenia Centrum pre psychické funkcie vo Vranove n. T. Zároveň je výkonnou riaditeľkou občianskeho združenia Otvorme dvere, otvorme srdcia. Je expertkou v odbore psychiatria a v oblasti ľudských práv pre viaceré organizácie na národnej aj medzinárodnej úrovni. Je vedeckou pracovníčkou na Univerzite PJ Šafárika, Lekárskej fakulte v Košiciach. Prednáša a publikuje so zameraním na afektívne a úzkostné poruchy, komorbidity psychických porúch a interdisciplinárne súvislosti.

SR 26 - PhDr. HENRIETA FȪLDESOVÁ, MBA., námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda

SR 26 - PhDr. HENRIETA FȪLDESOVÁ, MBA., námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda

V nemocnici začínala ako sestra na internom oddelení. V rokoch 1993 – 2007 pôsobila ako hlavná nočná sestra Interného oddelenia na Eduardus Klinike v Kolíne nad Rýnom v Nemecku. Po roku 2007 sa vrátila na Slovensko, do svojej domovskej Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda. Pôsobila ako vedúca sestra FBLR oddelenia, neskôr ako vedúca sestra interného oddelenia, od roku 2015 je námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť. Je skromná, obetavá, pracuje s vysokým nasadením a odbornosťou.

SR 27 - Mgr. IVETA LAZOROVÁ, PhD., MPH, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

SR 27 - Mgr. IVETA LAZOROVÁ, PhD., MPH, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Pôvodne pracovala ako pôrodná asistentka. V pozícii prezidentky komory sestier a pôrodných asistentiek sa podieľa na rozvoji ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie na Slovensku. Bojuje za práva sestier a pôrodných asistentiek, ale aj za práva verejnosti, aby sa ošetrovateľská starostlivosť poskytovala efektívne a kvalitne. Pozdvihla odbornú úroveň komory, ktorá sa stala rešpektovanou inštitúciou prizývanou k rokovaniam o dôležitých otázkach.

Hlasovať môžete od 06. februára 2024 12:00 do 20. júna 2024 – 12:00 prostredníctvom SMS na číslo 7400 v tvare SR 1 – 27, kupónmi z týždenníka Slovenka alebo Online na www.slovenkaroka.sk/hlasovanie .

Cena SMS je 1 eur s DPH., službu zabezpečuje spoločnosť goodgames, s.r.o.

Príklad hlasovania formou SMS: Ak chcete dať hlas nominantke číslo 1, tak pošlite SMS v tvare SR (medzera) číslo kandidátky na číslo 7400