Kontakt

INFORMÁCIE O FIRME

STAR production s.r.o.
Moyzesova 4,
811 05 Bratislava
Tel: +421 2 20 30 16 00
Email: office@starproduction.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

STAR production s.r.o.
Dr. Vl. Clementisa 10,
821 02 Bratislava
IČO: 35 890 851
DIČ: 2021889166
IČ DPH: SK2021889166

BANKOVÉ SPOJENIE

Obchod a inzercia
Názov banky: Prima banka a.s.
Číslo účtu: 780 372 3001 / 5600
IBAN: SK6156000000007803723001
SWIFT: KOMASKXX