Nominačná komisia

Ing. Vladimír Bakeš, PhD.

Ing. Vladimír Bakeš, PhD.

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Kooperativa

Ľuboš Machaj

generálny riaditeľ RTVS

Marián Turner

generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie v Bratislave

RNDr. Tomislav Jurik,CSc.

predseda predstavenstva ZDRAVÝ ŽIVOT, a.s.

PhDr. Andrea Gontkovičová

PhDr. Andrea Gontkovičová

predsedníčka predstavenstva spoločnosti Philip Morris  ČR a a generálna riaditeľka pre Českú, Slovenskú republiku a Maďarsko

Tatiana Nátna

Tatiana Nátna

prezidentka TOP centra podnikateliek Slovenska

Dr. h. c. prof. Rudolf Sivák

Dr. h. c. prof. Rudolf Sivák, PhD.

emeritný rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

prof. RNDr. Jaromír Pastorek

prof. RNDr. Jaromír Pastorek

bývalý predseda Slovenskej akadémie vied

doc. JUDr. Eduard Burda,PhD.

doc. JUDr. Eduard Burda,PhD.

dekan,  Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

doc. ET doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH

doc. ET doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH

dvojnásobná docentka, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Ing. Vladimír Grežo

Ing. Vladimír Grežo

predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board

Ing. Mikuláš Milko​

Ing. Mikuláš Milko

generálny riaditeľ CK Hydrotour

Katarína Hanzelová

Katarína Hanzelová

šéfredaktorka časopisu Slovenka