Nominačná komisia

Nad podujatím prevzal záštitu
prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska

 

Mgr. Marek Maďarič

predseda nominačnej komisie
minister kultúry SR

 

PhDr. Jaroslav Rezník

člen nominačnej komisie
generálny riaditeľ RTVS

 

Mgr. art. Marián Chudovský

člen nominačnej komisie
generálny riaditeľ SND

 

Mgr. Mária Miková

člen nominačnej komisie
šéfredaktorka týždenníka Slovenka

 

Ing. Erich Feix, CSc.

člen nominačnej komisie
člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne

 

RNDr. Tomislav Jurik, Csc.

člen nominačnej komisie
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Unipharma – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

 

Dr. H.C. Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

člen nominačnej komisie
prorektor pre rozvoj Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.

člen nominačnej komisie
splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie

   
 

PhDr. Elvíra Chadimová

člen nominačnej komisie
prezidentka TOP centra podnikateliek

 

Ing. Mikuláš Milko

člen nominačnej komisie
generálny riaditeľ CK Hydrotour

 

MUDr. Miroslav Mikolášik

člen nominačnej komisie
poslanec Európskeho parlamentu

 

Ing. Vladimír Grežo

člen nominačnej komisie
riaditeľ BKIS

 

Ing. Róbert Gálik, MBA

člen nominačnej komisie
generálny riaditeľ, Slovenská pošta, a.s.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail