Nominačná komisia

Nad podujatím prevzala záštitu
prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová

 

  • Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ RTVS
  • Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva Kooperativa
  • Peter Kováč, poverený generálny riaditeľ Slovenského národného divadla
  • Mária Miková, šéfredaktorka týždenníka Slovenka
  • R Tomislav Jurik, Csc., generálny riaditeľ 1. Slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti UNIPHARNA
  • h. c. Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
  • RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., splnomocnenec vlády pre výskum a inovácie
  • MUDr. Eliška Kubíková PhD., prodekanka lekárskej fakulty UK v Bratislave
  • Mikuláš Milko, generálny riaditeľ CK Hydrotour
  • Vladimír Grežo, riaditeľ BKIS a Mestského divadla v Bratislave