Nominačná komisia

Nad podujatím prevzal záštitu
prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska

 • Mgr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ RTVS
 • Ing. Vladimír Antala, generálny riaditeľ Slovenského národného divadla
 • Mgr. Mária Miková, šéfredaktorka týždenníka Slovenka
 • Ing. Erich Feix, člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne
 • RNDr. Tomislav Jurik, Csc., generálny riaditeľ 1. Slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti UNIPHARNA
 • Dr. h. c. Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., splnomocnenec vlády pre výskum a inovácie
 • Doc. MUDr. Eliška Kubíková PhD., prodekanka lekárskej fakulty UK v Bratislave
 • Ing. Mikuláš Milko, generálny riaditeľ CK Hydrotour
 • MUDr. Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu
 • Ing. Vladimír Grežo, riaditeľ BKIS a Mestského divadla v Bratislave
 • Mgr. Peter Helexa, generálny riaditeľ spoločnosti Slovenská pošta
 • JUDr. Monika Jankovská, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR
 • Ing. Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva Kooperativa
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail