Nominačná komisia

Nad podujatím prevzala záštitu
prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová

 

 • Ing. Vladimír Bakeš, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Kooperativa
 • Mgr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ RTVS
 • RNDr. Tomislav Jurik, Csc., konateľ spoločnosti  Zdravý život, s.r.o.
 • Andrea Gontkovičová, predsedkyňa predstavenstva spoločnosti Philip Morris ČR a generálna riaditeľka pre Českú, Slovenskú republiku a Maďarsko
 • Matej Drlička, generálny riaditeľ Slovenského národného divadla
 • Ing. Vladislav STANKO, MBA, LL.M., majiteľ  European Institute of business and public education, s.r.o.
 • Mgr. Mária Miková, šéfredaktorka týždenníka Slovenka
 • Dr. h. c. Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., prorektor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Ing. Tatiana Nátna prezidentka TOP centra  podnikateliek Slovenska
 • Ing. Mikuláš Milko, generálny riaditeľ CK Hydrotour
 • Ing. Vladimír Grežo, predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board
 • Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH. prednostka Anatomického  ústavu