Nominačná komisia

 

 • Ing. Vladimír Bakeš, PhD. – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Kooperativa
 • Mgr. Jaroslav Rezník – generálny riaditeľ RTVS
 • RNDr. Tomislav Jurik, Csc. – konateľ spoločnosti  Zdravý život, s.r.o.
 • Andrea Gontkovičová – predsedkyňa predstavenstva spoločnosti Philip Morris ČR a generálna riaditeľka pre Českú, Slovenskú republiku a Maďarsko
 • Matej Drlička – generálny riaditeľ Slovenského národného divadla
 • Ing. Vladislav STANKO, MBA, LL.M. – majiteľ  European Institute of business and public education, s.r.o.
 • Mgr. Mária Miková – šéfredaktorka týždenníka Slovenka
 • Dr. h. c. Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. – prorektor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Ing. Tatiana Nátna – prezidentka TOP centra  podnikateliek Slovenska
 • Ing. Mikuláš Milko – generálny riaditeľ CK Hydrotour
 • Ing. Vladimír Grežo – predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board
 • Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH. – prednostka Anatomického  ústavu