13 – VV – Maria Batorova

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., literárna vedkyňa, pôsobí v Ústave svetovej literatúry SAV