12 – VV – Zdenka Durackova

Prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD.,