21 – S – Helena Hankova

Mgr. Helena Hanková, trénerka a funkcionárka v paralympijskom športe