15 – PMT – Jana Krigovska

Prof. Nina Krigovská, učiteľka ZUŠ pri Spojenej škole ul. Letná v Poprade a umelecká vedúca Detského folklórneho súboru Letnička