08 – MK – Veronika Grznarova

Mgr. Veronika Grznárová, hovorkyňa Matice slovenskej