Slovenka roka 2021 – Médiá a komunikácia

Ďakujeme za váš hlas.