25 – CH – Iveta Misova

PhDr. Iveta Mišová, riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR