02 – BM – Maria Jagnesakova

Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea P.O. Hviezdoslava so sídlom v Dolnom Kubíne,