01 – BM – Zuzana Zelinska

Ing. Zuzana Želinská, finančná a prevádzková riaditeľka spoločnosti NESS Košice,