Slovenka roka 2017 – MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA

Ďakujeme za váš hlas v kategórii MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA.