Slovenka roka 2017 – CHARITA

Ďakujeme za váš hlas v kategórii CHARITA.