Nominované dámy 2022

BIZNIS a MANAŽMENT

EVA JURKOVIČOVÁ, finančná riaditeľka a konateľka spoločností Schaeffler Skalica, Schaeffler Kysuce a Schaeffler Slovensko. Je jednou z prvých zamestnancov spoločnosti, stála pri zrode 3 veľkých podnikov na zelenej lúke a už vyše 30 rokov sa podieľa na budovaní a úspechu závodov Schaeffler na Slovensku a v Česku. Spoločnosti, ktorá na Slovensku zamestnáva viac ako osemtisíc ľudí a  je významným dodávateľom v automobilovom a inom priemysle. Je veľkou zástankyňou diverzity na pracovisku a významne prispela k zvýšeniu podielu žien na technických pozíciách. Kolegovia ju poznajú ako vynikajúcu mentorku pod ktorej vedením vyrastá nová generácia talentovaných lídrov. 

Ing. NADEŽDA DEMETEROVÁkonateľka a spolumajiteľka spoločnosti konzervárne RISO-R, s.r.o. Rimavská Sobota. V situácii, keď podniku  hrozil zánik, sa s manželom a synmi rozhodli 120 ročnú tradíciu výroby, ako aj pracovné miesta, zachovať. V súčasnosti sa spoločnosť zaoberá tzv. tradičnou  výrobou džemov, ovocných nátierok a lekvárov so zreteľom na vysokú kvalitu výrobkov.

Ing. KATARÍNA VENGOVÁ, manažérka firmy Vinohradníctvo PAVELKA A SYN. Láska k vinohradom ju viedla k práci v rodinnej vinárskej firme piatej generácie. Na jej podnet vzniklo výnimočné víno pre ženy s názvom ONA a následne aj ON, ktoré sa tešia úspechu. 

VIERA KUBAŠOVÁ, CFO a členka predstavenstva Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Spoločnosť je dlhodobým lídrom na trhu v oblasti životného poistenia a poistenia motorových vozidiel. Viera Kubašová má na starosti financie, investície, oblasť Solvency II a riadenie rizík, ako aj prevádzku a správu poistných zmlúv.

MÉDIÁ a KOMUNIKÁCIA

ANETA PARIŠKOVÁ, moderátorka, podnikateľka, pedagogička, dobrovoľníčka. Prvá moderátorka Televíznych novín TV Markíza. Od roku 2007 pôsobí v spravodajstve TV JOJ.  Okrem práce v televízii sa venuje mnohým charitatívnym a dobrovoľníckym aktivitám. Prevádzkuje vlastnú súkromnú škôlku.   

KATARÍNA MARTINKOVÁ, moderátorka, redaktorka RTVS. Jej hlas poznajú poslucháči Rádia Slovensko z rôznych relácií, ale najmä z obľúbenej Nočnej pyramídy, v ktorej ponúka exkluzívne rozhovory so zaujímavými hosťami.

Mgr. JUDITA GEMBICKÁ, dramaturgička, intendantka Trojky RTVS.  Dlhoročná televízna dramaturgička a manažérka, pôsobila aj v komerčných televíziách. Stála za viacerými úspešnými televíznymi projektmi. V roku 2019  uviedla do života Trojku RTVS.

UMENIE a KULTÚRA

NINA POLÁKOVÁumelecká riaditeľka Baletu SND. Už počas štúdia stvárňovala hlavné postavy v baletoch na domácej prvej scéne, neskôr pokračovala na poste primabaleríny Viedenského štátneho baletu. Cenné skúsenosti a kontakty by rada využila na motiváciu tanečníkov, zatraktívnenie repertoáru a zvýšenie prestíže slovenského súboru v domácom i medzinárodnom kontexte.

JANA BODNÁROVÁ, spisovateľka, poetka, kunsthistorička. Je autorkou 40 kníh pre deti aj dospelých, tiež mnohých rozhlasových, divadelných hier a dvoch televíznych scenárov. Za svoju tvorbu získala viacero ocenení a jej diela boli preložené do viacerých európskych jazykov, do čínštiny i arabčiny. Minulý rok vyšli dve jej detské knihy v Brazílii.

KATARÍNA KNECHTOVÁ,  speváčka, klaviristka, gitaristka, skladateľka a textárka. Patrí k najpopulárnejším stáliciam slovenskej hudobnej scény, je autorkou viacerých známych hitov, vydala niekoľko albumov a je držiteľkou mnohých hudobných ocenení.

VEDA a VÝSKUM

doc. RNDr. TATIANA BETÁKOVÁ, DrSc.vedúca vedecká pracovníčka Biomedicínskeho centra SAV, členka jeho vedeckej rady, docentka na Katedre mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty UK.Je zodpovedná riešiteľka a spoluriešiteľka projektov zameraných na vírus chrípky, imunitnú odpoveď a patogenitu vírusov. Dvakrát získala Cenu SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy.

prof. RNDr. HELENA BUJDÁKOVÁ, CSc., vedúca Katedry mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa štúdiu biofilmov patogénnych baktérií a kvasiniek. Je predsedníčkou  Hlavného výboru Československej spoločnosti mikrobiologickej. 

doc. PaedDr. VLADIMÍRA KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, PhD., zástupkyňa vedúceho Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Centrom jej záujmu je vedecké myslenie, nepodložené presvedčenia, kognitívne omyly a intuitívne usudzovanie. Ako vedecké myslenie a nepodložené presvedčenia o COVID-19 ovplyvňujú správanie ľudí, skúmala aj počas pandemického obdobia.

PODPORA MLADÝCH TALENTOV

ERIKA KAROVÁ, riaditeľka športového klubu ŠK BCF Dukla Banská Bystrica a Nadácie Eriky Karovej. Popri svojej práci v manažérskej pozíciipodporuje mládežnícky šport, organizuje a podporuje rôzne podujatia pre deti a mládež a projekty ako 15-ročný projekt Žiacka chodecká liga, Hurá prázdniny, charitatívne projekty ako Ži a nechaj žiť, Nie si sám i Vianoce pre všetky deti.

 Mgr. MIROSLAVA VALOVIČOVÁ, umelecká vedúca Novozámockého mládežníckeho a detského folklórneho súboru Matičiarik. Zároveň pôsobí ako dirigentka Vokálneho zboru ENTHEA. Venuje sa aj novozámockým ochotníckym divadelným súborom. Zastrešuje kultúrne podujatia, festivaly, letné tábory v rôznych záujmových oblastiach.

VZDELÁVANIE

RNDr. EVA NEBUSOVÁ, riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej Jana Antonína Baťu, Svit. Veľkou mierou sa zaslúžila o zachovanie stredných škôl vo Svite a o ich transformáciu na strednú odbornú školu polytechnickú ako následníčku Baťovej školy práce. Jej snahou bolo aj to, aby súčasná škola získala čestný názov „SOŠ Jana Antonína Baťu“, a tým sa Baťovo meno znovu spojilo s mestom Svit.

Doc. Ing. IVETA VASKOVÁ, PhD., dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, s odborným zameraním v oblasti zlievarenstva. Pod jej vedením ako jedinej ženy v tejto pozícii fakulta napreduje a rozvíja sa v rámci TU a vychováva absolventov pre povolania budúcnosti. Odbornosť, uplatniteľnosť, prepojenosť na prax a partnerský prístup k študentom patria medzi jej hlavné hodnoty .

ROMANA TRNKOVÁ, riaditeľka Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene. Vo svojej riadiacej a pedagogickej činnosti kladie dôraz na ľudskosť, vytváranie pozitívnej a priateľskej klímy, vďaka čomu sa v škole prirodzene podporuje rovnako rozvoj osobnosti žiaka, ako jeho profesijný rast. 

Mgr. VIERA BABIŠOVÁriaditeľka Gymnázia Grösslingova 18, Bratislava. V škole s rozšírením vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetovspoločne s kolektívom pedagógov vzdeláva talentovaných študentov, ktorí dlhodobo dosahujú mimoriadne výsledky vo vedomostných i športových súťažiach na národnej aj medzinárodnej úrovni.

ŠPORT

EMMA ZAPLETALOVÁ, atlétka. V behu na 400 metrov cez prekážky sa minulý rok stala majsterkou Európy do 23 rokov a reprezentovala Slovensko na olympiáde v Tokiu, kde sa dostala do semifinále. Zaslúžene sa stala víťazkou ankety Atlét roka 2021.

TATIANA BLATTNEROVÁplavkyňa. Mladá nevidiaca športovkyňa reprezentovala Slovensko na letných paralympijských hrách v Tokiu, kde v súťaži na 100 m voľným spôsobom získala 9. miesto.  Okrem plávania sa venuje aj aplikovanému stolnému tenisu (showdown).

LUCIA OKOLIČÁNYOVÁ, zakladateľka a prezidentka Slovenskej asociácie Nordic Walking. Národná trénerka svetovej akadémie nordic walking, ostatné roky vyhodnotená ako inštruktorka s najlepšou technikou na
svete. Riaditeľka Akadémie moderného nordic walking pre Slovensko a
autorka knihy Moderný nordic walking.

CHARITA a SOCIÁLNA PRÁCA

ANNA MALÍKOVÁ, sestra BERNADETTA, členka Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Po celý život sa venovala pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a sociálne znevýhodneným. Zaslúžila sa o vytvorenie komunitných centier na viacerých miestach Slovenska. Svoje charitatívne poslanie aktívne napĺňa aj v dôchodkovom veku v Trebišove.

SAŠA BROADHURST-PETROVICKÁ, spoluzakladateľka a štatutárka občianskeho združenia Detský čin roka.  Projekt pod týmto názvom, ktorý sa realizuje v spolupráci so školami a motivuje deti ku konaniu dobrých skutkov, beží už 22. rok a zapojilo sa doňho viac ako 1 700 000 detí.

Mgr. JANKA DUDOŇOVÁ, riaditeľka Domova pri kríži – zariadenie pre seniorov v Bratislave. Počas jej pôsobenia došlo k prebudovaniu a modernizácií zariadenia. Ako manažérka kladie dôraz na kvalitu sociálnych služieb a vzdelávanie svojich zamestnancov. Je supervízorkou v sociálnych službách a kvalitárkou sociálnych služieb.

ZDRAVOTNÍCTVO

PharmDr. ZUZANA BAŤOVÁ, PhD, bývalá riaditeľka a generálna tajomníčka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Má za sebou aj bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť doma i v zahraničí.

MUDr. EMÍLIA BUČKOVÁ, primárka Liečebne pre dlhodobo chorých, lekárka geriatrickej ambulancie v Brezne. Popri liečbe je jej snahou vytvoriť domáce prostredie pacientom, pre ktorých je  LDCh v mnohých prípadochposledným miestom pobytu v ich hraničnej životnej situácii. Prispela k dobrému menu tohto zariadenia v rámci Brezna i širšieho okolia.

PhDr. ALENA KELLNEROVÁ, MPH.sestra, riaditeľka Úseku ošetrovateľstva v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice. Celý profesionálny život zasvätila pomoci pacientom na Klinike úrazovej chirurgie. S nasadením bojovala s pandémiou koronavírusu na reprofilizovanom covid pracovisku. V súčasnosti ako riaditeľka úseku ošetrovateľstva manažuje sestry a ďalšie kategórie zdravotníkov v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice.