Nominované dámy 2020

BIZNIS a MANAŽMENT

Mgr. ZUZANA STANOVÁ, členka predstavenstva RAJO, a. s., do ktorej nastúpila v roku 2000 na pozíciu obchodný zástupca, neskôr pôsobila ako Area Sales Manager pre stredné a východné Slovensko, ktorú po 8 rokoch vystriedala pozícia obchodnej riaditeľky pre Slovensko. V rokoch 2009 – 2010 jej pribudla aj zodpovednosť za marketing. Od roku 2010 pôsobí na pozícii členky predstavenstva pre obchod a marketing pre región Slovensko, Česká Republika a Maďarsko

PhDr. JANA LAJČÁKOVÁ, majiteľka spoločnosti BRAINY SK, s. r. o. a Medzinárodného jazykového BRAINY centra na Slovensku. Začiatkom 90-tych rokov začínala s vyučovaním slovenského a nemeckého jazyka a následne založila vzdelávacie spoločnosti s cieľom pomôcť Slovákom v priebehu niekoľkých mesiacov zvládnuť cudzie jazyky a rovnako zahraničným investorom získať lásku k slovenskému jazyku, a tým i k Slovensku. Je spoluautorkou brainy metódy, uznávanej i v zahraničí a autorkou projektu BrainyJAM.

PhDr. ANNA TURENIČOVÁ, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Tureckej republike. Dlhé roky pracuje v oblasti zahraničných stykov, pôsobila na rôznych pozíciách na ministerstve zahraničných vecí a reprezentovala Slovensko ako veľvyslankyňa v Austrálii, na Novom Zélande a v Oceánii, taktiež na Cypre a v súčasnosti v Turecku. Skúsená diplomatka má veľkú zásluhu na šírení dobrého mena Slovenska, jeho kultúry a folklóru vo svete.

UMENIE a KULTÚRA

Mgr. SILVIA NAJDENÁ, sólistka Baletu SND. Pôsobí tu od roku 2006, už desať rokov je ako jediná Slovenka na tomto poste sólistkou. Stvárnila množstvo sólových postáv v klasických a neoklasických baletoch a spolupracovala s významnými choreografmi. V roku 2004 získala nomináciu na cenu Kvet baletu pre najvýraznejší mladý talent a získala aj niekoľko cien Literárneho fondu.

OĽGA HROMADOVÁ, operná speváčka, sólistka Štátnej opery v Banskej Bystrici. Od roku 1982 tu vytvorila stovku postáv v operných, operetných a muzikálových inscenáciách. Účinkovala v televíznych adaptáciách operiet a pravidelne vystupovala na koncertoch Štátnej opery v Japonsku, účinkovala vo viacerých krajinách, hosťovala aj na scéne Opery SND a na Novej scéne. Na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici pôsobí ako pedagogička spevu pre študentov herectva. Za svoju prácu získala viacero ocenení.

Mgr. KAMILA MAGÁLOVÁ, herečka, členka Činohry Slovenského národného divadla. Patrí k výrazným charakterovým i komických herečkám nielen na doskách SND, kde pôsobí od roku 1982. Počas svojej kariéry vytvorila takmer sto divadelných postáv, účinkovala v mnohých filmoch a televíznych inscenáciách, svoj hlas prepožičiava postavám v dabingových štúdiách. Jej hudobné nadanie ju predurčilo aj na spevoherné inscenácie v repertoári SND.

MÉDIÁ a KOMUNIKÁCIA

Mgr. MÁRIA GALLOVÁ, podpredsedníčka Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika a šéfredaktorka jej časopisu BRADLO, šíriteľka odkazu M. R. Štefánika doma i v zahraničí, organizátorka špecializovanej kultúrno-výchovnej činnosti.

PhDr. KVETA HORVÁTHOVÁ, redaktorka a moderátorka televízie Markíza. Je jednou z najznámejších tvárí tejto televízie, v ktorej pôsobí od jej vzniku. Začínala s moderovaním Telerána a moderovala viacero relácií a projektov Markízy. V súčasnosti je tvárou magazínu Reflex a relácie Teleráno. Na Pedagogickej fakulte UK získala doktorát v odbore sociálna práca.

HELENA DVOŘÁKOVÁ, novinárka a spisovateľka, dlhoročná redaktorka Pravdy, v súčasnosti publikuje prevažne v Pravda Magazíne. Ako novinárka sa venuje kultúrnej publicistike, rozhovorom s umelcami a glosovaniu života. Je členkou Spolku slovenských spisovateľov, vyšlo jej niekoľko románov, dokumentárna próza Kankán nad Kremľom a knižky novinárskych rozhovorov. Za zbierku poviedok Plaché rozkoše získala v roku 2008 Cenu Bibliotéky.

VEDA a VÝSKUM

RNDr. DANIELA GAŠPERÍKOVÁ, DrSc., vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV. Je zodpovednou riešiteľkou a spoluriešiteľkou mnohých projektov zameraných na genetiku cukrovky, metabolizmu a porúch sluchu. Výsledky jej práce pomáhajú lekárom skvalitniť diagnostiku a liečbu. So svojím tímom získala viacero ocenení, napríklad Cenu za vedu a techniku v kategórii najlepší vedecko-technický tím roka 2018 či Cenu Európskej endokrinologickej Spoločnosti.

MUDr. ĽUBICA MURÍNOVÁ, PhD., vedúca Oddelenia environmentálnej medicíny na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Jej výskum je zameraný na vzťah medzi chemickými látkami v životnom prostredí a zdravím ľudskej populácie, s hlavným dôrazom na zdravie detí.

Prof. RNDr. MAGDALÉNA KUŽELOVÁ, CSc., profesorka v odbore farmakológia, vedúca Oddelenia klinickej farmakológie a farmakoterapie na Katedre farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. Vo vedecko-výskumnej práci sa špecializovala na experimentálnu kardiovaskulárnu farmakológiu a v súčasnosti dosahuje významné výsledky v oblasti riešenia farmakoterapeutických problémov u detí, adolescentov a starších ľudí.

PODPORA MLADÝCH TALENTOV

Mgr. EVA MAJEROVÁ, učiteľka, hlasová pedagogička, vedúca detského folklórneho súboru Hučava v Hrochoti a vedúca speváckej zložky FS Marína vo Zvolene. Jej doménou je pestovanie vzťahu k tradíciám cez ľudové remeslá, folklór, kroje. Pracuje ako učiteľka v Základnej škole v Hrochoti a mimoriadne záslužná je jej práca so žiakmi vo väzbe na formovanie a rozvoj vzťahu k národných tradíciám a kultúre.

Ing. VALÉRIA ČIAMPOROVÁ, zástupkyňa riaditeľa v Spojenej škole v Detve. Koordinuje projekty Erasmus+ zamerané na odborné stáže a školské partnerstvá s organizáciami v Európe za účelom rozvoja zručností, jazykových kompetencií a celkovej osobnosti mladých ľudí. Podporuje nadaných a aktívnych študentov pri príprave projektov a rozvíjaní vlastných nápadov. Manažuje aktivity zamerané na podporu myšlienok Európskej únie.

Ing. VLASTA PÚCHOVSKÁ, vedúca odboru podpory smerovania mládeže v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania v Bratislave. Tridsať rokov je predsedníčkou celoštátnej odbornej komisie Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) a členkou celoštátnych komisií vedomostných súťaží. Je spoluautorkou viacerých odborných publikácií a metodických príručiek, autorkou článkov v časopisoch. Je školiteľkou učiteľov pracujúcich s talentami. Podieľala sa na tvorbe národného projektu podpory práce s talentami.

VZDELÁVANIE

Ing. JANKA FEDOROVÁ, riaditeľka Strednej odbornej školy v Pruskom. V poľnohospodárskej škole so zameraním na poľnohospodárske, záhradnícke, potravinárske odbory a odbory zamerané na rozvoj vidieka má výraznú zásluhu na etablovaní študijného odboru agromechatronik a na rozvoji odboru salašník/salašníčka. Škola sa ako prvá v SR podieľala na zavedení kynológie do sústavy odborov stredných škôl a realizuje vzdelávanie duálnym systémom.

PaedDr. ERIKA BARTOŠOVÁ, učiteľka na Základnej škole J.C. Hronského v Krupine. Na prvom stupni základnej školy učí už takmer štvrťstoročie, v ostatnom čase sa zameriava predovšetkým na vzdelávanie detí cudzincov, ktoré prichádzajú do slovenských škôl. Vytvorila vlastný jazykový program pre deti, ktoré vôbec nevedia po slovensky.

Mgr. TATIANA HUSÁROVÁ, zakladateľka a riaditeľka Art Academy v Poprade, kde sa už pätnásť rokov venuje talentovaným deťom v oblasti dramatizácie a cudzích jazykov. Režíruje mládežnícky divadelný súbor v anglickom a španielskom jazyku, založila súťaž Rés Cordis – Vec srdca, ktorá je celoslovenskou prehliadkou v umeleckej dramatizácii a interpretácii európskych jazykov.

ŠPORT

BARBORA MOKOŠOVÁ, slovenská reprezentantka v športovej gymnastike.
Reprezentovala v disciplíne viacboj na letnej olympiáde 2016 v Rio de Janeiro. Je víťazkou svetového pohára World Challange Cup na bradlách 2018, medailistka svetových pohárov. Na majstrovstvách sveta v Stuttgarte v minulom roku si svojimi výsledkami vybojovala účasť na tohtoročných Olympijských hrách v Tokiu.

Mgr. NAĎA BENDOVÁ, trénerka Športového centra polície. Ako trénerka má dlhoročnú prax v oblasti dojčenského plávania, športovej predprípravy, základného, špeciálneho aj vrcholového tréningu v atletike. V súčasnosti je zodpovedná za prípravu nášho úspešného reprezentanta, šprintéra Jána Volka. Pred dvomi rokmi spoluzakladala NAŠU športovú akadémiu, ktorá má dnes 180 členov od trojročných detí až po vrcholových športovcov.

Mgr. HELENA KAŠICKÁ, paralympionička, členka Tanečného klubu Ellegance Košice. Tancu na vozíčku sa venuje od roku 2006 a vybojovala mnoho medailových umiestnení, aj na najvyšších svetových súťažiach. Jej veľkým úspechom sú tri zlaté medaily z minuloročných Majstrovstiev sveta v para tanečnom športe v Bonne. Dve získala v pároch a jednu v individuálnej súťaži.

CHARITA

JUDr. ALŽBETA HUSAROVIČ, MHA, MPH – predsedníčka Občianskeho združenia Porážka.sk, ktoré sa venuje osvete cievnej mozgovej príhody a pomoci ľuďom, ktorí dostali porážku, prostredníctvom informáciách o rehabilitácii, logopédie, psychológie, sociálnej pomoci. Cieľom je zlepšiť kvalitu života pacientov a viesť ich k sebestačnosti.

Ing. Mária Sliacka, výkonná riaditeľka Slovenskej nadácie pre UNICEF. Strávila takmer desať rokov na humanitárnych misiách. Začínala ako dobrovoľníčka v Keni, neskôr pracovala v rozvojových a humanitárnych organizáciách, na projektoch v Keni, Južnom Sudáne, na Haiti, v Afganistane a Gruzínsku. Viedla misiu na turecko – sýrskych hraniciach pre ľudí vo vojnou zasiahnutých oblastiach Sýrie, koordinovala humanitárnu pomoc na Ukrajine.

Mgr. NINA BEŇOVÁ, PhD, expertka v oblasti obhajoby práv a systémovej pomoci ľuďom bez domova z Proti prúdu, vydavateľa NOTA BENE. Presadzuje dôstojné bývanie ako základné ľudské právo každého človeka. Etnologička a výskumníčka s dvadsaťročnými skúsenosťami v oblasti systémového riešenia bezdomovectva a ukončovania bezdomovectva. Šíriteľka konceptu Housing first, spoluautorka pilotných projektov pomoci ľuďom bez domova a iniciátorka vzniku prvej Národnej koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva.

ZDRAVOTNÍCTVO

Bc. ADELA OLŠAVSKÁ, vedúca sestra na Gynekologicko-pôrodníckej klinike v Nemocnici Košice-Šaca. Ako pôrodná asistentka pôsobí už od roku 1976, aktívne sa podieľa na zavádzaní nových metód starostlivosti v pôrodnej asistencii a ochotne odovzdáva odborné vedomosti a skúsenosti mladším kolegyniam.

Doc. MUDr. KATARÍNA BABINSKÁ, PhD., MSc. Akademické centrum výskumu autizmu, Fyziologický ústav Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Je súčasťou tímu, ktorý sa zaoberá výskumom autizmu. Sústreďuje sa najmä na tráviace a výživové problémy osôb s autizmom. Jej pedagogická práca zahŕňa výučbu fyziológie a výživy človeka. V súčasnosti s kolegami zavádza nové formy štúdia medicíny na LFUK, ktoré zvyšujú zručnosti a pripravenosť medikov pre prax.

Mgr. MÁRIA TÓTHOVÁ ŠIMČÁKOVÁ, detská psychologička. Už 27 rokov pracuje s deťmi aj celými rodinami, s učiteľmi a so školskými kolektívmi. Je členkou Rady pre reklamu ako odborníčka na problematiku reklamy so zameraním na deti. Lektoruje a je autorkou mnohých programov pre deti a mládež, vedie internetové poradne, napísala niekoľko kníh. Verejnosť ju spoznala vďaka účinkovaniu v relácii Pestúnka televízie Markíza.

MUDr. ELENA ŽIGOVÁ, psychiatrička. Od roku 1972 pracuje v Psychiatrickej nemocnici v Pezinku a pred viac ako tridsiatimi rokmi sa natrvalo upísala gerontopsychiatrii. Ako dlhoročná súdna znalkyňa a predsedajúca odbornej sekcii súdnej psychiatrie prichádza do kontaktu aj s poručiteľskými spormi často po smrti seniorov a táto problematika jej zvlášť leží na srdci. Popri množstve práce v bežnej praxi aj prednáša, publikuje a učí.