Nominované dámy 2019

 

Hlasovať môžete od 28. januára 2019 12:00 do 3. mája 2019 10:00 prostredníctvom SMS na číslo 7504 v tvare SR 1 – 28, kupónmi z týždenníka Slovenka alebo Online na www.slovenkaroka.sk/hlasovanie .
Cena SMS je 1 eur s DPH., službu zabezpečuje spoločnosť MegaVox, s.r.o.

Príklad hlasovania formou SMS: Ak chcete dať hlas nominantke číslo 1, tak pošlite SMS v tvare SR (medzera) číslo kandidátky na číslo 7504.

BIZNIS A MANAŽMENT 

SR 1 – Bc. SIMONA FRANKOVÁ, spoluzakladateľka spoločnosti NG Aviation. Je absolventkou Leteckej fakulty TU v Košiciach. Po pôsobení v Bruseli sa vrátila na Slovensko a pred dvomi rokmi založili s bratom start-upovú firmu. Vytvorili softvér, ktorý zabezpečuje digitálny manažment leteckých informácií pre letiská, aerolinky a letové prevádzkové služby. Spolupracujú s Európskou Vesmírnou Agentúrou na projekte Smart Airports. Ich zákazníkmi sú veľké letiská, aerolinky a letové prevádzkové služby na Blízkom východe a juhovýchodnej Ázii.

SR 2 – PhDr. ANDREA GONTKOVIČOVÁ, členka manažmentu a riaditeľka pre inovácie a rozvoj v spoločnosti Philip Morris. Úspešná manažérka sa z pozície asistentky vypracovala na riadiacu funkciu v celosvetovej spoločnosti. Patrí k Slovenkám, ktoré dosiahli úspech v zahraničí. Vyrástla v Tatrách a svoju kariéru začala na Slovensku. Postupne sa prepracovala do Čiech a Švajčiarska. Momentálne riadi oblasť inovácií a rozvoja v krajinách strednej Európy.

SR 3 – ZUZANA ŽEMLOVÁ, členka predstavenstva Poštovej banky, zodpovedná za oblasť riadenia rizík, financií a back office. Dlhé roky pôsobila v medzinárodných bankových domoch a svojou pracovitosťou a húževnatosťou sa vypracovala na pozíciu top bankárky. Patrí medzi dvadsať najvplyvnejších žien Slovenska. Popri svojej náročnej práci sa venuje podpore športu, kultúry a zachovaniu odkazu predkov.

UMENIE A KULTÚRA

SR 4 – EVA HORNYÁKOVÁ, sopranistka, sólistka Opery SND. V roku 2007 tu debutovala v úlohe Mimi v Pucciniho opere Bohéma. S touto postavou sa predstavila aj na významných operných scénach v zahraničí. Často účinkuje v pražskom Národnom divadle a operných i koncertných scénach sveta – vystupovala v Japonsku, Nemecku, Holandsku, Škótsku, Poľsku, Mexiku či Francúzsku. Je držiteľkou viacerých zahraničných ocenení.

SR 5 – DIANA MÓROVÁ, herečka, členka Činohry Slovenského národného divadla. Na našej prvej scéne pôsobí od roku 1992 a vytvorila tu celý rad dramatických aj komediálnych postáv. Jedna z najpopulárnejších slovenských herečiek účinkovala aj vo viacerých obľúbených televíznych seriáloch.

SR 6 – KATARÍNA TURNEROVÁ, sólo-harfistka Slovenskej filharmónie. Ako orchestrálna, komorná a sólová hráčka spolupracuje s poprednými sólistami, dirigentmi, orchestrami i súbormi. Popri podujatiach na Slovensku vystúpila i na medzinárodných pódiách vyše 20 krajín sveta. Skladby harfového repertoáru, mnohé vo svetovej premiére, nahrala na CD i DVD nosiče pre viaceré vydavateľstvá, rozhlasové, televízne i filmové spoločnosti doma i v zahraničí.

MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA

SR 7 – ZUZANA FERENČÁKOVÁ, redaktorka Televíznych novín TV Markíza. Pripravuje  predovšetkým reportáže z oblasti závažných celospoločenských problémov. Za svoje reportáže bola nominovaná na Novinársku cenu. Venovala sa aj oblasti zdravotníctva, v roku 2012 získala špeciálnu cenu Art of Medicine Awards and Symposium za profesionálny a ľudský prístup k spracovaniu príspevkov o záchranárskych témach.

SR 8 – Doc. PhDr. MÁRIA FOLLRICHOVÁ, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1975 sa podieľala na výchove desiatok známych slovenských žurnalistov, ktorých vyučovala žurnalistické žánre, vnútropolitickú, investigatívnu, národnostnú a krajanskú žurnalistiku a základy štátu a práva. Je autorkou dvoch vysokoškolských učebníc, desiatok vedeckých štúdií a odborných článkov a viac ako stovky prekladov.

SR 9 – SOŇA MULLEROVÁ, televízna moderátorka. Absolventka FF UK Bratislava, odbor slovenčina-francúzština, doktorka filozofie. Od roku 1982 až do zániku profesie bola populárnou programovou hlásateľkou v STV. Moderovala desiatky televíznych relácií a kultúrnych podujatí, roky pracovala aj ako rozhlasová moderátorka v Rock FM rádiu i v Rádiu Slovensko, dva roky moderovala dennú reláciu Soňa talkshow  v Televízii JOJ. Posledných 10 rokov je členkou autorského a moderátorského tímu Dámskeho klubu na Jednotke RTVS.

VEDA A VÝSKUM

SR 10 – prof. RNDr. DANIELA HUDECOVÁ, PhD., pracovníčka Ústavu biochémie a mikrobiológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Orientuje sa najmä na štúdium antimikróbnej aktivity a mechanizmov pôsobenia nových typov xenobiotík prírodného a syntetického pôvodu. Zaslúžila sa o zavedenie prvého originálneho československého systémového fungicídu trimorfamidu do výroby a poľnohospodárskej praxe. Je autorkou a spoluautorkou vysokoškolskej učebnice, monografie, vysokoškolských skrípt, viac ako 130 pôvodných vedeckých prác, ktoré boli citované viac ako 1000-krát, ako aj deviatich autorských osvedčení.

SR 11 – prof. RNDr. RENÁTA ORIŇAKOVÁ, DrSc., prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj a vedúca Katedry fyzikálnej chémie na Ústave chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Má bohatú výskumnú, prednáškovú a publikačnú činnosť na Slovensku i v zahraničí v oblasti fyzikálnej chémie, organizuje vedecké konferencie. Za svoju vedecko-výskumnú a publikačnú prácu získala rad ocenení.

SR 12 – prof. Ing. arch. JANA POHANIČOVÁ, PhD., architektka, pedagogička a historička architektúry, pôsobí na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU v Bratislave. Špecializuje sa na výskum dejín architektúry 19. storočia na Slovensku v širšom európskom kontexte. Za svoje vedecko-výskumné, publikačné, pedagogické a umelecko-tvorivé aktivity získala viaceré významné ocenenia a uznania.

PODPORA MLADÝCH TALENTOV

SR 13 – PaedDr. EVA KOLLÁROVÁ, vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže Mestského úradu v Starej Ľubovni. Je súčasne učiteľkou literárno-dramatického odboru v ZUŠ Jána Melkoviča, kde sa úspešne venuje rozvoju detskej tvorivosti. Pôsobí ako vedúca Ľubovnianskeho literárneho klubu, porotkyňa a lektorka viacerých celoslovenských literárnych súťaží, je dlhoročnou neúnavnou organizátorkou celoslovenského festivalu umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička. Pre úspešné muzikály na hrade Ľubovňa píše texty piesní, je aj členkou Ústrednej rady Združenia ZPOZ Človek človeku.

SR 14 – Doctor Artis MAGDALÉNA ROVŇÁKOVÁ, zakladateľka, dirigentka a manažérka Bratislavského chlapčenského zboru. Na jeho čele stojí od vzniku v roku 1982 a priviedla ho na domáce a zahraničné pódiá. Dirigovala stovky koncertov v katedrálach svetových metropol, spolupracuje so Slovenskou filharmóniou a s Operou SND, pre ktorú pripravuje detské party v operách. Zbor pod jej vedením získal viacero prvenstiev v medzinárodných súťažiach. Založila a vedie Súkromnú umeleckú školu.

SR 15 – INGRID SAŇKOVÁ, DiS. art., umelecká vedúca, pedagogička a choreografka Detského folklórneho súboru KLNKA. Celý život sa venuje folklóru, je bývalá lúčničiarka a v súčasnosti pedagogička zoskupenia Seniorky Lúčnice. Už tri desaťročia vedie detský folklórny súbor, ktorý veľakrát úspešne reprezentoval Slovensko v zahraničí a prezentoval kultúrne hodnoty slovenského ľudového umenia.

VZDELÁVANIE

SR 16 – RNDr. VALBURGA LOBOTKOVÁ, PhD., MPH, riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Trnave. Intenzívne sa zasadzuje za vyzdvihnutie zdravotníckych pracovníkov v spoločnosti. Moderná škola tretieho tisícročia pod jej vedením vzdeláva budúcich zdravotníkov so širokými možnosťami uplatnenia sa na trhu práce. Za svoju celoživotnú prácu v prospech rozvoja školstva na Slovensku získala viacero ocenení, medzi iným aj Veľkú medailu sv. Gorazda.

SR 17 – MONIKA PODOLINSKÁ, učiteľka Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke, ktorú navštevuje 67 výlučne rómskych žiakov z neďalekej osady Rúbanka. Ako riaditeľka školy zaviedla prácu so žiakmi na báze individuálneho prístupu vysoko nad rámec bežných povinností. Výučbu postavila na sprostredkúvaní poznatkov a zážitkov, ktoré posilňujú identitu žiakov, hrdosť na rómsku históriu, kultúru, tradície a jazyk. Škola si tento prístup zachovala i po jej odchode z vedenia a naďalej sa zapája do inovatívnych projektov a súťaží.

SR 18 – Mgr. ZUZANA SEDLÁČEKOVÁ, riaditeľka Základnej školy Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. Škola, ktorú vedie, sa v hodnotení INEKO umiestňuje v prvej desiatke základných škôl na Slovensku už viac ako osem rokov a má veľa úspešných absolventov. Žiakmi školy sú deti so špecifickým intelektovým nadaním  na cudzie jazyky a 98 percent z nich pokračuje v štúdiu na gymnáziách.

SR 19 – RNDr. MÁRIA VYDROVÁ, riaditeľka Gymnázia v Považskej Bystrici. Je autorkou alebo spoluautorkou troch učebníc chémie pre gymnáziá. Viedla tvorbu a úspešnú realizáciu troch projektov operačného programu Ľudské zdroje v rámci  Európskeho sociálneho fondu. V roku 2006 začala škola v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom vytvárať novú koncepciu vyučovania. V roku 2017 bol program  dokončený, úspešne experimentálne overený a MŠVVaŠ ho schválilo ako alternatívny vzdelávací  program pre ostatné gymnáziá na  Slovensku.

ŠPORT

SR 20 – Mgr. PAULÍNA FIALKOVÁ, biatlonistka, členka Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. Reprezentovala Slovensko na Zimných olympijských hrách v roku 2014 v Soči a v roku 2018 v Pchjongčchangu, kde dosiahla jeden zo svojich najväčších úspechov – piate miesto vo vytrvalostných pretekoch.  Vo svetovom pohári dosiahla šesťkrát pódiové umiestnenie (trikrát druhé a trikrát tretie miesto). Športovkyňa, ktorá sa v súčasnosti zaraďuje do svetovej ženskej biatlonovej špičky, minulý rok úspešne ukončila štúdium práva.

SR 21 – KRISTÍNA FUNKOVÁ, paralympijská športovkyňa, majsterka sveta v streľbe. Na majstrovstvách sveta zdravotne znevýhodnených strelcov v kórejskom Cheongju v roku 2018 iba šestnásťročná strelkyňa vytvorila v disciplíne R9 juniorský aj ženský svetový rekord a zabezpečila si účasť na paralympijských hrách v roku 2020 v Tokiu. Je členkou úspešného tímu strelcov, ktorý v ankete Športovec roka 2018 zvíťazil ako paralympijský kolektív roka.

SR 22 – ZUZANA KAMASOVÁ, profesionálna trénerka golfu. Šestnásť rokov hrala golf súťažne, sedemkrát získala titul majsterky Slovenska ako amatérka a v roku 2005 sa zatiaľ ako jediná Slovenka prebojovala na Ladies Europen Tour a stala sa profesionálnou hráčkou. Víťazstvo na tomto okruhu v Maroku v roku 2011 bolo vrcholom jej kariéry. Päť rokov pôsobila ako reprezentačná trénerka a v súčasnosti sa venuje výchove nastupujúcej golfovej generácie.

CHARITA

SR 23 – ANEŽKA BORIOVÁ JENDEKOVÁ, dobrovoľníčka a zakladateľka školy na Madagaskare. Ako cestovateľka navštívila tento ostrov, kde sa jej dotkla chudoba tamojších ľudí. Po dvadsiatich rokoch podnikania predala úspešnú firmu a časť zisku venovala na postavenie základnej školy v dedine Antoby Est. Škola pre 230 detí funguje od roku 2017, ale Anežka  Boriová pomáha na Madagaskare aj naďalej. V minulom roku odovzdala 120 bicyklov pre tamojších žiakov, učiteľov a lekárov a v súčasnosti realizuje charitatívnu zbierku na vybudovanie vodovodu s pitnou vodou pre školu a okolité dedinky.

SR 24 – EVA KOVÁČOVÁ, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine. Od roku 2002, keď nastúpila na  túto pozíciu, má veľký podiel na rozšírení projektov Ligy proti rakovine. Každoročne riadi organizovanie najznámejšej dobročinnej verejnej zbierky na Slovensku – Deň narcisov. Vďaka jej výnosu poskytuje Liga proti rakovine nevyhnutnú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám a pomáha riešiť aj závažné celospoločenské problémy.

SR 25 – JAROSLAVA VALČEKOVÁ, predsedníčka Združenia sclerosis multiplex Nádej. Spolu s ďalšími nositeľmi tejto choroby založili združenie, ktorého cieľom je uľahčiť a skvalitniť život pacientov a ich rodín. Jaroslava Valčeková je aktívna v presadzovaní práv pacientov na adekvátnu liečbu, organizuje a sama sa zúčastňuje na každoročnej cyklojazde Od Tatier k Dunaju, pričinila sa o založenie chránenej dielne Scarabeus aj mobilného stacionára pre imobilných pacientov.

ZDRAVOTNÍCTVO

SR 26 – Mgr. MARTINA DUBOVCOVÁ, PhD., vedúca sestra na Psychiatrickej klinike Jeseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin. Pôsobí ako aktívna členka v Občianskom združení Matka a dieťa Turca, je predsedníčkou Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii SK SaPA, držiteľkou ocenenia Biele srdce 2018 v kategórii Sestra manažér. Angažuje sa v Európskej asociácii psychiatrických sestier HORATIO, v prednáškovej a publikačnej činnosti v oblasti psychiatrického ošetrovateľstva.

SR 27 – PharmDr. Alena Chytilová, farmaceutka. Dvadsaťpäť rokov je majiteľkou lekárne U Anjela v Dolnom Kubíne, viac ako dvadsať rokov bola predsedníčkou lekárnickej komory na Orave. Počas svojej štyridsaťročnej lekárnickej praxe sa usiluje o zachovanie slobodného a nezávislého lekárnického povolania, pri výkone ktorého sa riadi mottom Odbornosť- etika- vzdelávanie.

SR 28 – Mgr. ĽUBICA KAISEROVÁ, staničná sestra na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka Univerzitnej Nemocnice Bratislava v nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Vyše tridsať rokov sa denne stará o novorodeniatka, ktoré sa narodili o niekoľko týždňov či mesiacov skôr a sama je matkou predčasne narodeného, dnes už dospelého syna. Je zakladateľkou a predsedníčkou Občianskeho združenia Malíček, ktoré pomáha predčasne narodeným deťom a ich rodinám.