Nominované dámy 2018

Hlasovať môžete TU

BIZNIS A MANAŽMENT

SLAVOMÍRA BLAHUŠIAKOVÁ,

výkonná riaditeľka spoločnosti Liečebné termálne kúpele, a.s. Sklené Teplice. Úsilie a nadšenie, s akým pristupuje k zveľaďovaniu a rozvoju kúpeľov, má za následok ich znovuobjavenie domácou aj zahraničnou klientelou a vytvorenie rodinnej atmosféry v malebných kúpeľoch uprostred krásnej prírody. Svojím ľudským prístupom a ochotou pomáhať si získala rešpekt a úctu.

MÁRIA CSIZMADIOVÁ,

konateľka a zakladateľka medzinárodnej prepravnej spoločnosti Speedline, s.r.o, Štúrovo. Poskytuje komplexné zasielateľské, dopravné a logistické služby v lokálnom aj v medzinárodnom meradle, od roku 2015 má dcérsku spoločnosť aj v Budapešti. Pani Csizmadiová je zakladateľkou a dosiaľ jedinou konateľkou firmy a v roku 2005 zvíťazila v súťaži Vynikajúca podnikateľka

PhDr. JANA KUCBEĽOVÁ,

majiteľka firmy PARTA – Slovenské ľudové umenie. V roku 1991 otvorila v Detve predajňu ľudovoumeleckých výrobkov, ktorú neskôr rozšírila o krajčírsku dielňu a výrobu krojov a liturgických textílií. Dnes je PARTA rozvinutá firma, ktorá šije kroje pre folklórne súbory aj jednotlivcov doma i v zahraničí a venuje sa aj výrobe odevov s prvkami etnomódy.

Ing. HELENA PETRUSOVÁ,

konateľka spoločnosti Agrokarpaty, s.r.o Plavnica. V rodinnej firme, ktorá sa ako jedna z mála na Slovensku venuje ekologickému pestovaniu liečivých rastlín, ako aj výrobe liečivých čajov a olejov, má na starosti marketing a obchod. V regióne s vysokou nezamestnanosťou vytvorila pracovné príležitosti pre množstvo ľudí, najmä pre nezamestnané matky s deťmi.

UMENIE A KULÚRA

MARIANA ČENGEL-SOLČANSKÁ,

režisérka a scenáristka, pre ktorú je špecifické nakrúcanie autorských filmov podľa vlastných scenárov, viaceré získali ocenenia na domácich aj zahraničných filmových festivaloch. Jej film Únos patrí medzi najnavštevovanejšie slovenské filmy, rozhýbal slovenskú politickú scénu a masívne ovplyvnil spoločenské dianie.

KATARÍNA HASPROVÁ,

muzikálová speváčka a herečka. Účinkovala a vytvorila rad hlavných postáv v mnohých muzikáloch na bratislavskej Novej scéne, v Brne i v Prahe. Momentálne ju možno vidieť v muzikáli Mačky, Mamma Mia! Romeo a Júlia na Novej scéne a v Národnom divadle Moravskosliezskom v muzikáli Rebecca, za ktorú ju nominovali na cenu THALIE.

Mgr. art. ĽUDMILA VÁROSSOVÁ,

kostýmová výtvarníčka. Vytvorila kostýmy pre viac ako stopäťdesiat činoherných, operných, baletných aj muzikálových inscenácií predovšetkým pre Slovenské národné divadlo, ale i ďalšie slovenské aj české divadlá a tiež pre dvesto televíznych inscenácií. Jej práce boli prezentované na mnohých výstavách.

MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA

OĽGA BAKOVÁ,

šéfeditorka zahraničného spravodajstva RTVS. Je dlhoročnou zahranično-politickou rozhlasovou i televíznou novinárkou, pôsobila ako spravodajkyňa Slovenského rozhlasu vo Washingtone, bola spravodajkyňou Českej televízie pre Slovensko a Maďarsko, prináša reportáže z konfliktných zón aj utečeneckých táborov. Od minulého roka moderuje na Dvojke RTVS prvú čisto ženskú diskusnú reláciu Silná zostava.

Mgr. KRISTÍNA KOVEŠOVÁ,

reportérka TV Markíza. V publicistickom magazíne Reflex spracúva prioritne témy z oblasti krimi a venuje sa investigatívnej žurnalistike. Za svoju prácu získala v roku 2015 výročnú cenu Literárneho fondu, je držiteľkou ocenenia Osobnosť Bratislavy 2017.

ZUZANA OLEŠOVÁ,

dramaturgička Dámskeho klubu RTVS. Tento denný magazín o ženách pre ženy ponúka rady, postrehy, námety, odpovede na otázky a problémy, ktoré trápia súčasnú ženu. Pani Olešová je aj autorkou niekoľkých románov pre ženy.

VEDA A VÝSKUM

Doc. RNDr. SOŇA FRAŇOVÁ, PhD.,

vedúca Ústavu farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a vedúca Laboratória experimentálnej farmakológie Martinského centra pre biomedicínu JFL UK v Martine. Vedie tím venujúci sa riešeniu projektov zameraných na liečbu ochorení dýchacieho systému, najmä alergickej bronchiálnej astmy v experimentálnych podmienkach. Je autorkou, spoluautorkou množstva vedeckých publikácií s významným medzinárodným ohlasom. Je predsedníčkou Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS.

Prof. Ing. arch. JANKA KRIVOŠOVÁ,

PhD. vedkyňa v oblasti architektúry. Venuje sa pedagogickej, výskumnej činnosti a publicistike zameranej na technické pamiatky ľudovej architektúry, školské, zdravotnícke a sociálne stavby a sakrálnu evanjelickú architektúru. Bohatá je jej výtvarná tvorba. Je držiteľkou ceny Európskej únie umenia za celoživotný prínos v odbornej a umeleckej prezentácií dejín kresťanstva v Európe.

RNDr. JANA MADEJOVÁ, DrSc.,

chemička, predsedníčka Vedeckej rady Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, kde aj pôsobí. Je nominovaná za významný prínos pre vedu v medzinárodnom ponímaní. Patrí do svetovej špičky vo výskume ílov metódami infračervenej spektroskopie, čo dokumentujú ohlasy na jej vedecké publikácie, ako aj jej zvolenie do výkonného výboru Medzinárodnej asociácie pre výskum ílov.

MUDr. ADELA PENESOVÁ, PhD.,

lekárka a vedecká pracovníčka v Biomedicínskom centre SAV. Je hlavnou riešiteľkou medzinárodných, národných aj EU projektov so zameraním na výskum obezity, diabetu, hypertenzie a sklerózy multiplex. Je jednou zo zakladajúcich členov Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu, autorkou odborných a vedeckých článkov, garantkou nutričného softvéru PLANEAT. Svoje poznatky odovzdáva aj budúcim lekárom na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave.

VZDELÁVANIE A PODPORA MLADÝCH TALENTOV

Mgr. MARTA BAČÍKOVÁ,

riaditeľka Obchodnej akadémie v Trnave. Už devätnásť rokov stojí na čele školy, ktorá sa pod jej vedením stala jednou z najúspešnejších slovenských stredných škôl. Ako prvá na Slovensku zaviedla bilingválne slovensko-anglické ekonomické vzdelávanie, päťkrát po sebe získala titul najlepšia stredná odborná škola Slovenska v rebríčku INEKO ako škola s excelentnými výsledkami. Jej žiaci sú úspešní v mnohých predmetových súťažiach v rámci Slovenska aj Európy.

PaedDr. BEÁTA MATUŠÁKOVÁ,

zriaďovateľka Regionálneho centra autistov v Žiline. Dlhé roky sa venuje deťom s touto poruchou, pripravila projekt Súkromnej špeciálnej základnej školy pre žiakov s autizmom, ktorá bola otvorená v roku 2006 ako prvá škola tohto typu na Slovensku, neskôr pribudla materská škola, Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva, Súkromná praktická škola aj elokované pracoviská. Jej prácou sa inšpirujú ďalší pedagógovia na Slovensku.

Mgr. ALENA PETÁKOVÁ,

riaditeľka ZŠ v Bratislave-Lamači. Ako prezidentka Združenia základných škôl Slovenska háji záujmy základných škôl pri návrhoch legislatívnych a iných zmien. Svoju školu zapája do medzinárodných vzdelávacích projektov, založila a vedie občianske združenie Pomoc školstvu v Lamači a svoje odborné vedomosti a skúsenosti odovzdáva v odborných príspevkoch v médiách a na odborných konferenciách.

PaedDr. IVETA ŠANDEROVÁ,

riaditeľka Gymnázia A. Sládkoviča v Banskej Bystrici, ktoré patrí medzi najstaršie gymnázia na Slovensku. Je zanietenou učiteľkou biológie, autorkou učebných textov z tohto predmetu. Počas svojho pôsobenia sa snaží o modernizáciu školy nielen zabezpečením technického vybavenia, ale aj pedagogického riadenia školy. Bola garantkou viacerých, aj medzinárodných projektov podporujúcich nadanie a prácu mladých talentov.

ŠPORT

ZUZANA JUSKOVÁ,

diaľková plavkyňa. V roku 2017 ako prvá Slovenka preplávala kanál La Manche v čase 11 hodín a 16 min. Prekonala tým slovenský rekord a všetkých piatich slovenských mužov, ktorí dosiaľ kanál La Manche preplávali.

MAGDALÉNA RYBÁRIKOVÁ,

profesionálna tenistka. Počas svojej kariéry vyhrala štyri turnaje WTA v dvojhre. V januári 2017 bola historicky prvou Slovenkou v semifinále dvojhry vo Wimbledone. Zásluhou postupu do osemfinále Australian Open začiatkom tohto roka sa posunula na 18. miesto v rebríčku WTA.

LAURA TAKÁCSOVÁ,

fitneska. Na majstrovstvách sveta federácie INBA v naturálnej kulturistike a fitness v roku 2017 získala už svoj tretí titul majsterky sveta a je aj štvornásobnou majsterkou Slovenska. Jej hlavnou disciplínou je fitnes figúra. Cvičeniu sa venuje denne, pretože svoje skúsenosti už odovzdáva klientom ako trénerka.

CHARITA

Mgr. JANA LOWINSKI,

štatutárna zástupkyňa združenia Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Ako matka zdravotne znevýhodneného syna, ktorá pozná problémy, s akými sa tieto deti stretávajú, vytrvalo zápasí o uznanie ich prirodzenej dôstojnosti. Usiluje sa o účinnejšie presadzovanie potrieb a včasnej podpory rodín, komplexnej stimulácie vývinu detí a ich inkluzívneho vzdelávania.

LENKA SUROTCHAK,

výkonná riaditeľka Nadácie Pontis. Spolu s tímom, na čele ktorého je od roku 2002, sa jej podarilo vytvoriť jednu z najväčších nadácií na Slovensku. Inšpirujú firmy zodpovedne podnikať a spájajú aj jednotlivcov vo filantropii pre lepšie vzdelávanie na Slovensku. Vytvorili programy Naše mesto, Dobrá krajina, Via Bona Slovakia, Srdce pre deti a iné.

MUDr. KATARÍNA ŠIMOVIČOVÁ,

Pediatrička, predsedníčka OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Svojmu povolaniu sa venuje so zanietením, robí osvetu v médiách, je členkou výboru Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a predsedníčkou pediatrickej sekcie Slovenskej lekárskej komory. Je aj predsedníčkou OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Zdravotní klauni pri svojich návštevách detí v nemocniciach a liečebných zariadeniach podporujú ich psychickú pohodu.

ZDRAVOTNÍCTVO

Mgr. JANA DOBŠOVIČOVÁ ČERNÁKOVÁ,

predsedníčka Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Vlastná skúsenosť s ochorením ju priviedla do pacientskej organizácie, kde pomáha iným, je autorkou publikácií, koordinovala projekt na natočenie DVD s cvičebnými zostavami, iniciovala založenie sociálnej a psychologickej poradne pre pacientov s reumatickými ochoreniami. Založila a vedie detský Klub Kĺbik, ktorý pomáha najmladšej generácii pacientov a ich rodinám.

Doc. MUDr. ALEXANDRA KOLENOVÁ, PhD.,

prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Patri k medzinárodne uznávaným detským onkológom, usiluje sa o zlepšovanie liečby a podmienok, v ktorých sa liečba poskytuje. Je garantom pre odbor pediatrická hematológia a onkológia, národným koordinátorom pre liečbu detskej akútnej leukémie. V roku 2017 bola zaradená medzi TOP inovácie v zdravotníctve za cielenú liečbu zriedkavého ochorenia.

MUDr. EVA ROZPRÁVKOVÁ,

primárka Neurologického oddelenia 1.súkromnej nemocnice Košice-Šaca. Je uznávanou neurologičkou s množstvom absolvovaných odborných školení vo svojom odbore. Prioritne sa venuje liečbe cievnych ochorení mozgu, najmä náhlych cievnych mozgových príhod. V ambulantnej sfére vedie ambulanciu pre záchvatové ochorenia centrálneho nervového systému.

Doc. MUDr. SILVIA TOPORCEROVÁ, PhD. MBA,

gynekologicka v centre asistovanej reprodukcie Gyncare. Je uznávanou odborníčkou v oblasti gynekológie a asistovanej reprodukcie, pôsobí ako odborný garant v centre asistovanej reprodukcie Gyncare v Košiciach. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných monografií, vysokoškolských skrípt a učebníc a odborných vedeckých článkov.