Nominované dámy 2017

BIZNIS A MANAŽMENT

Mgr. INGRID FAŠIANGOVÁ, generálna riaditeľka Divadla Nová scéna. Má bohaté skúsenosti z riadenia kultúrnych inštitúcií a manažmentu kultúry. Pracovala pre umelecké scény Slovkoncertu, neskôr pôsobila ako umelecká manažérka v Umeleckom a kongresovom centre Istropolis a Divadle Nová scéna. Je zakladateľka umeleckej agentúry IstroArt Production, v ktorej pôsobila ako programová riaditeľka. Spolupracovala s Britskou radou, s BKIS a ďalšími inštitúciami. 

Ing. EVA GRÁNSKA, spolumajiteľka a konateľka spoločnosti GRANDEN, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním poistenia najmä pre priemysel a korporátnu klientelu. Za trinásť rokov pôsobenia sa spoločnosť stala jednou z troch najväčších maklérskych spoločností s vysokou kvalitou služieb. Na Slovensku pôsobí spoločnosť prostredníctvom centrály v Bratislave a dvoch pobočiek v Nitre a v Košiciach.

Ing. MÁRIA MACIKOVÁ, vinárka. Vďaka jej odhodlaniu v boji o záchranu značky patrí dnes Tokaj aj Slovensku. Pracovala v odborných tímoch pri rozvoji cestovného ruchu, pri tvorbe zákonov o vinohradníctve a vinárstve, je dlhoročnou členkou štátnej komisie hodnotenia vína a pôsobila pri vyjednávaní s Maďarskom o ochrannej značke Tokaj. Produkty z jej rodinného vinárstva privádzajú milovníkov vína z celého sveta do Malej Tŕne a predajom na svetových trhoch dôstojne reprezentuje Slovensko.

PharmDr. BEÁTA SICHROVSKÁ, spolumajiteľka rodinnej firmy, v ktorej riadi sedem lekární a manažuje dvanásť prevádzok, zamestnávajúcich viac ako osemdesiat ľudí. Popri tejto práci obhajuje záujmy pacientov a občanov aj ako poslankyňa mestského zastupiteľstva v Poprade.

 

UMENIE A KULTÚRA

SIMA MARTAUSOVÁ, autorka hudby, textárka a speváčka. Účinkovala aj v Radošinskom naivnom divadle. Vydala štyri CD nosiče s vlastnými pesničkami a vypredáva koncerty po celom Slovensku. Srdcia poslucháčov si získava svojím vystupovaním a úprimnými textami.

ZUZANA MAURÉRY, herečka s neobyčajne širokým záberom. Svoj dramatický, komediálny aj hudobný talent preukázala v činohre i muzikáloch, v televíznych seriáloch aj vo filme. Za svoje herecké výkony získala viacero ocenení, okrem iných v roku 2016 aj Krištáľový glóbus na Filmovom festivale v Karlových Varoch za hlavnú postavu vo filme Učiteľka.

ANNA ŠIŠKOVÁ, herečka, dlhoročná členka súboru Divadla Astorka Korzo ´90, ktorá však popri divadelných úlohách úspešne stvárnila aj postavy v slovenských aj českých filmoch a televíznych seriáloch. Za hlavnú ženskú postavu vo filme Musíme si pomáhať získala v roku 2000 ocenenie Český lev.

 

MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA

JANETTE ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka Správ RTVS. Skúsená profesionálka a v súčasnosti jedna z tvárí RTVS začínala v regionálnom rádiu, pôsobila v celoplošných komerčných rádiách a verejnoprávnom rozhlase, neskôr prešla do televízie. Od roku 2011 je moderátorkou Správ RTVS a jej profesionálny výkon tiež prispel k výraznému zvýšeniu sledovanosti a dôveryhodnosti spravodajstva RTVS.

ZLATICA ŠVAJDOVÁ PUŠKÁROVÁ, moderátorka Televíznych novín TV Markíza. Ako novinárka prešla od tlačených médií k televízii a už takmer dvadsať rokov je jednou z najznámejších tvárí Televízie Markíza. Ako redaktorka sa venovala náročným témam, moderovala politické diskusie (Na telo) a priame televízne prenosy z vrcholných politických podujatí. Je päťnásobnou držiteľkou ceny OTO  a ďalších významných ocenení.

Mgr.art. TÁŇA TADLÁNKOVÁ, režisérka. Patrí medzi výrazné režisérske osobnosti Slovenského rozhlasu, niekoľkokrát získala ceny za réžiu na festivaloch pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry. Pracovala ako pedagogička Detskej rozhlasovej dramatickej družiny a detskí interpreti pod jej režijným vedením niekoľkokrát získali cenu na Festivale Zázračný oriešok. Režírovala aj v zahraničných rozhlasoch, televízii a v divadle.

 

VEDA A VÝSKUM

MUDr. ALEXANDRA BRAŽINOVÁ, PhD., MPH, vysokoškolská pedagogička, odborná asistentka na Katedre verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v Trnave. V rámci výskumu sa venuje epidemiológii duševných porúch, epidemiológii úrazov mozgu aj iných chronických chorôb, je hlavnou riešiteľkou medzinárodných projektov, členkou viacerých expertných skupín a riaditeľkou medzinárodnej neziskovej výskumnej organizácie. Spolupracuje s Ligou za duševné zdravie.

Doc. Ing. ADRIANA KOLESÁROVÁ, PhD., prodekanka pre vedu a výskum na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Je významnou predstaviteľkou mladej generácie slovenskej vedy. Pracuje v oblasti biotechnológií pri poznávaní mechanizmov účinku biologicky aktívnych látok ovplyvňujúcich reprodukčné funkcie. Je autorkou a spoluautorkou viac ako 370 publikácií, riešila 24 domácich a medzinárodných projektov. Podieľala sa na formovaní Národnej platformy AgroBioFood Nitra pre výskum a vývoj v oblasti potravín a biotechnológií.

Doc. MUDr. BARBARA UKROPCOVÁ, PhD., samostatná vedecká pracovníčka v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV. Je zodpovednou riešiteľkou a spoluriešiteľkou mnohých projektov zameraných na obezitu, diabetes 2. typu a najmä na úlohu kostrového svalstva ako mediátora adaptačnej odpovede na cvičenie. Najnovšie poznatky prednáša na Lekárskej fakulte, Fakulte telesnej výchovy a športu a Prírodovedeckej fakulte UK. Je uznávanou odborníčkou doma i v zahraničí.

 

VZDELÁVANIE A PODPORA MLADÝCH TALENTOV

Mgr. IRIS DOMANCOVÁ, PhD., výskumná a vývojová pracovníčka v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Ako jedna z prvých nepočujúcich na Slovensku absolvovala denné štúdium na Pedagogickej fakulte UK v odbore surdopédia. Už viac ako 25 rokov sa venuje výskumom a úlohám, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania detí so sluchovým postihnutím, je spoluautorkou viacerých učebníc. Je aj externou moderátorkou Televízneho klubu nepočujúcich v RTVS.

Ing. MÁRIA KATRENIAKOVÁ, riaditeľka Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu Na pántoch v Bratislave. Pôsobí tu takmer tridsať rokov, v ostatných rokoch ako riaditeľka. Pod jej vedením sa podarilo rozšíriť v škole možnosti štúdia o nové odbory, dôraz kladie na komplexnú digitalizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a modernizáciu jeho materiálno-technického zabezpečenia. V rámci spolupráce so zahraničnými partnerskými školami zorganizovala škola už 12 ročníkov Medzinárodnej súťaže zručností EURÓPA.

Ing. ELENA KULICHOVÁ, stredoškolská učiteľka zo Spojenej školy v Novákoch. Pri vyučovaní aj pri mimoškolských aktivitách sa usiluje u žiakov vytvoriť dobrý vzťah k chémii a prírodovednému vzdelávaniu. S jej aktivitami sú spojené vynikajúce výsledky žiakov školy v rôznych súťažiach. Pracuje v odborných komisiách, pripravuje slovenské družstvá na medzinárodné chemické súťaže. Je autorkou mnohých učebníc chémie a jej medzinárodné vzdelávacie projekty ocenili aj v Rakúsku.

Doc. JUDr. LUCIA KURILOVSKÁ, PhD., rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Je prvou ženou v histórii na tomto poste. Uznávaná odborníčka na trestné právo prednáša na Právnickej fakulte Univerzity Komenského na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, pôsobí aj ako vedúca vedecká pracovníčka v Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Podieľa sa aj na tvorbe zákonov rezortu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, má bohatú publikačnú činnosť.

 

ŠPORT

MICHAELA BALCOVÁ, paralympijská reprezentantka Slovenska v športe boccia. Rodáčka z Popradu sa napriek ťažkému zdravotnému postihnutiu od malička venovala plávaniu a po presťahovaní do Bratislavy presedlala na bocciu. Na Paralympijských hrách v Riu de Janeiro v roku 2016 vybojovala v párovej súťaži kategórie BC4 so spoluhráčom Samuelom Andrejčíkom prvú zlatú medailu pre Slovensko v tomto športe.

LEA KLIMENTOVÁ – juniorská golfistka. Talentovaná mladá športovkyňa sa golfu  venuje od svojich štyroch rokov a bola prvou slovenskou amatérkou, ktorej sa podarilo prejsť cuttom (do posledného kola turnaja) na Ladies European Tour. Je niekoľkonásobnou juniorskou majsterkou Slovenska v rôznych kategóriách, dvojnásobnou majsterkou Slovenskej republiky žien na rany, vicemajsterkou Slovinska. Viackrát získala ocenenie Golfistka roka.

BARBORA ŠTEVULOVÁ, slovenská profesionálna snowboardistka. Športovala od svojich trinástich rokov a na základe výsledkov ju v roku 2006 zaradili do profesionálneho tímu, s ktorým cestovala po celom svete a nakrúcala snowboardové filmy. Momentálne je na materskej dovolenke a pripravuje sa na budúcoročnú freeridovú sériu.

 

CHARITA

Mgr. INGRID DOLEŽALOVÁ, dobrovoľníčka, projektová manažérka a hlavná koordinátorka webového portálu Občianskeho združenia Sociálny Prešov. Má za sebou veľa rôznorodých aktivít so zraniteľnými cieľovými skupinami, pôsobí aj ako konzultantka a školiteľka v oblasti projektov. Za dobrovoľnícku prácu získala v roku 2014 ocenenie Krajské srdce na dlani.

JANA HOSPODÁROVÁ, občianska aktivistka v oblasti práv zvierat. Populárna televízna moderátorka je známa svojou láskou k zvieratám a aktivitami, ktoré smerujú k tomu, aby zvieratá netrpeli. Spolupracuje so združeniami Pes v núdzi, Záchranný koráb, Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov a mnohými ďalšími. Je spoluzakladateľkou prvej slovenskej nadácie pre zvieratá Niki a Steffi. Verí, že zviera už čoskoro nebude v našej krajine iba VEC a vymiznú tu kožušinové farmy.

PhDr. JANA PITKOVÁ, zakladateľka a štatutárna zástupkyňa Občianskeho združenia Kolobeh života. Venuje sa téme, ktorá je na Slovensku dosiaľ tabuizovaná: Spolu s ďalšími ľuďmi, ktorí prešli osobnou skúsenosťou po strate blízkeho človeka, založili združenie s cieľom poskytovať podporu v smútení, pomoc a informácie ľuďom, ktorí sa konfrontujú so smrťou blízkych.

 

ZDRAVOTNÍCTVO

Doc. RNDr. ERIKA HALAŠOVÁ, PhD., prodekanka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, riaditeľka Divízie Molekulová medicína Martinského centra pre biomedicínu, docentka Ústavu lekárskej biológie JLF UK. Pracuje v oblasti výskumu nádorových ochorení a orientuje sa predovšetkým na preventívne a prediktívne aspekty karcinómu pľúc, hľadanie vhodných markerov neinvazívnej, včasnej diagnostiky a na personalizáciu liečby. Je členkou Európskej asociácie pre prediktívnu, preventívnu, a personalizovanú medicínu a editorkou vedeckého časopisu Scientific Reports.

MUDr. JÚLIA HORÁKOVÁ, PhD., zástupkyňa prednostu Kliniky detskej hematológie a onkológie DFN v Bratislave a primárka Transplantačnej jednotky kmeňových krvotvorných buniek. Je kapacitou v oblasti detskej hemato-onkológie, ale aj iniciátorkou a odborným medicínskym garantom mnohých charitatívnych aktivít a verejnoprospešných projektov celoslovenského významu. Aj vo voľnom čase sa nezištne angažuje vo viacerých benefičných, charitatívnych a edukatívnych kampaniach, aktivitách i projektoch.

Doc. MUDr. ĽUBICA KOVÁČIKOVÁ, Phd., primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra NÚSCH. Je jednou z vedúcich osobností detskej intenzívnej medicíny na Slovensku. Vedie tím, ktorý sa stará o kriticky choré deti s ochoreniami srdca. Zavádza najnovšie postupy v intenzívnej starostlivosti, výsledky a skúsenosti publikuje v uznávaných zahraničných odborných časopisoch. Je iniciátorkou a koordinátorkou projektu videokonferencií s Detskou nemocnicou vo Filadelfii. 

Prof. MUDr. Neda MARKOVSKÁ, CSc., hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre zubné lekárstvo, garantka odboru zubné lekárstvo na LF SZU a členka Rady Slovenskej komory zubných lekárov, predsedníčka Výboru pre prevenciu ústneho zdravia SKZL. Okrem výučby zubných lekárov a praxe ako zubný lekár – parodontológ v UN LP Košice, prednáša na konferenciách doma a v zahraničí, publikuje a neúnavne sa venuje zvyšovaniu povedomia verejnosti o ústnom zdraví. Podieľa sa na posilnení prevencie a včasnej diagnostike zubného kazu u detí a dospelých formou mnohých aktivít.