Viera Stopjaková

Prof. Ing. VIERA STOPJAKOVÁ, PhD. – SR 13Prof. Ing. VIERA STOPJAKOVÁ, PhD., prodekanka pre vedu a výskum, profesorka na Ústave elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Pracuje v oblasti mikroelektroniky, konkrétne v návrhu a implementácii obvodov a systémov integrovaných na čipe. Podieľala sa na riešení viac ako dvadsiatich domácich a medzinárodných projektov základného a aplikovaného výskumu. Vedie výskumný kolektív, ktorý spolupracuje s našimi aj zahraničnými inštitúciami. Je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 180 vedeckých článkov a príspevkov na medzinárodných konferenciách. Absolvovala stáže a výskumné pobyty v USA, Kanade, Belgicku. Je autorkou dvoch US patentov.

SMS v tvare SR(medzera)13 na číslo 7508

Hlasovať môžete TU