Viera Grohová

PaedDr. VIERA GROHOVÁ – SR 17PaedDr. VIERA GROHOVÁ, riaditeľka Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade. V roku 2003 sa stala riaditeľkou ZUŠ a v auguste 2009 riaditeľkou ZŠ s MŠ. Schválením programu začali pod jej vedením tieto tri školy fungovať pod jednou strechou ako Spojená škola. V projekte Škola pre každého – škola na každý deň sa jej podarilo vytvoriť model školy, ktorá považuje potreby a jedinečnosť každého žiaka za skutočný základ pre každodenný život školy a je miestom, v ktorom sa jej žiaci, učitelia aj rodičia učia žiť v komunite. Za realizáciu projektu a výborné výsledky bola v roku 2012 ocenená ministrom školstva čestným uznaním sv. Gorazda a za prínos v projekte „Rozširovanie skúseností najlepších učiteľov – EduArt“ v máji 2015.

SMS v tvare SR(medzera)17 na číslo 7508

Hlasovať môžete TU