Saskia Repčiková

PhDr. SASKIA REPČIKOVÁ – SR 18PhDr. SASKIA REPČIKOVÁ, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR. Zaoberá sa trendmi a budúcim smerovaním vzdelávania od materských, cez základné a stredné školy. Píše o vzdelávaní pre Trend a Hospodárske noviny a vystupuje na odborných podujatiach a konferenciách. Školstvu sa venuje 10 rokov, najprv ako manažérka medzinárodnej základnej školy a gymnázia, neskôr ako zriaďovateľka materskej a základnej umeleckej školy. V roku 2015 bola zaradená medzi Sociálnych inovátorov Slovenska na základe nominácie organizácie Ashoka.

SMS v tvare SR(medzera)18 na číslo 7508

Hlasovať môžete TU