Mariana Kováčová

Mgr. MARIANA KOVÁČOVÁ – SR 24Mgr. MARIANA KOVÁČOVÁ, zakladateľka a riaditeľka neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. Problematike týraných, zneužívaných detí a žien – obetí domáceho násilia – sa venuje od roku 1990. Založila a vedie neziskovú organizáciu Centrum Slniečko v Nitre, je iniciátorkou vzniku krízových centier na Slovensku, odbornou garantkou a autorkou viacerých projektov zameraných na krízovú intervenciu a pomoc týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. V roku 2013 bola jednou z iniciátoriek celonárodného projektu „Slovensko potrebuje Dobrých otcov” a aj z jej iniciatívy otvorili v Nitre Bezpečný ženský dom, ktorý ako prvý na Slovensku spĺňa európske štandardy. Pôsobila aj ako externá vysokoškolská učiteľka , venuje sa supervízii v sociálnej oblasti.

SMS v tvare SR(medzera)24 na číslo 7508

Hlasovať môžete TU