Mária Šustrová

Prof. MUDr. MÁRIA ŠUSTROVÁ, CSc. – SR 27Prof. MUDr. MÁRIA ŠUSTROVÁ, CSc., lekárka a profesorka na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety a na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Pracovala 22 rokov v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici, založila Oddelenie imunológie a alergológie a takmer štyridsať rokov sa zaoberá problematikou Downovho syndrómu. V roku 1993 iniciovala založenie Spoločnosti Downovho syndrómu a o rok neskôr Ambulanciu pre Downov syndróm, kde pomáha mnohým rodičom a ich deťom. Známa je aj jej publikačná činnosť, prednášala na mnohých medzinárodných sympóziách. Učí pravidelne na oboch univerzitách, externe prednáša aj na iných fakultách pediatriu, lekársku etiku a sociálnu prácu.

SMS v tvare SR(medzera)27 na číslo 7508

Hlasovať môžete TU