Mária Šimaljaková

Prof. MUDr. MÁRIA ŠIMALJAKOVÁ, PhD., MHA – SR 26Prof. MUDr. MÁRIA ŠIMALJAKOVÁ, PhD., MHA, prednostka Dermatovenerologickej kliniky LF UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Celý svoj profesionálny život zasvätila dermatovenerológii. V roku 2005 sa stala profesorkou v tomto odbore. Od roku 2004 je prednostkou kliniky. Je nielen zanietenou vysokoškolskou pedagogičkou, ale aj lekárkou. Je autorkou 249 vedeckých a odborných publikácií, spoluautorkou učebníc a skrípt, množstva prednášok na odborných konferenciách a sympóziách doma i v zahraničí. Často publikuje v médiách a prispieva k informovanosti verejnosti o kožných a pohlavných chorobách. Je viceprezidentkou výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, garantom habilitačného inauguračného konania v študijnom odbore dermatovenerológia a členkou viacerých odborných komisií.

SMS v tvare SR(medzera)26 na číslo 7508

Hlasovať môžete TU