Lucia Kučerová

Mgr. LUCIA KUČEROVÁ, PhD. – SR 12Mgr. LUCIA KUČEROVÁ, PhD. vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Dlhé roky sa venuje výskumu vlastností nádorových kmeňových buniek a bunkovej terapii agresívnych ľudských metastatických nádorov. So svojím tímom dospela k výsledkom, ktoré možno považovať za efektívny protinádorový prístup na dosiahnutie dlhodobého vyliečenia niektorých typov nádorového ochorenia. Za svoje výsledky vo výskume získala ocenenie Vedkyňa roka 2014 .

SMS v tvare SR(medzera)12 na číslo 7508

Hlasovať môžete TU