Jolana Laznibatová

PhDr. JOLANA LAZNIBATOVÁ, CSc. – SR 16PhDr. JOLANA LAZNIBATOVÁ, CSc., riaditeľka Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave. Ako prvá v strednej Európe sa pred viac ako tridsiatimi rokmi začala venovať vzdelávaniu nadaných detí a mládeže. 1.1.1998 vznikla Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave, ktorej sa stala riaditeľkou. Podľa jej Projektu bola na Slovensku otvorená sieť 28 základných škôl s triedami pre nadané deti. Všetky pracujú podľa Programu APROGEN, ktorého je autorkou. Robí poradenstvo pre nadané deti od 3 do 18 rokov. Výskumne sa venovala problematike nadaných detí s ADHD, s Aspergerovým a Tourettovým syndrómom. Ako expertka sa podieľa na vzdelávaní učiteľov na Slovensku, v Českej republike a Poľsku. Je organizátorkou viacerých medzinárodných konferencií o problematike nadaných detí.

SMS v tvare SR(medzera)16 na číslo 7508

Hlasovať môžete TU