Jana Mojžišová

Prof. MVDr. JANA MOJŽIŠOVÁ, PhD. – SR 14Prof. MVDr. JANA MOJŽIŠOVÁ, PhD. – rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Je absolventkou tejto školy a od skončenia štúdia v roku 1987 tu pôsobí ako vedecko-výskumná pracovníčka a pedagogička. Jej priekopnícke práce vo výskume infekčných chorôb psov a mačiek našli odozvu aj za hranicami Slovenska. Bola zodpovedným riešiteľom piatich výskumných grantových projektov, vedúcou štyroch projektov VEGA a spoluriešiteľkou ďalších 20 projektov. Je autorkou šiestich vedeckých monografií, autorkou desiatok vysokoškolských učebníc a vedeckých prác v našich aj zahraničných vedeckých časopisoch. Je predsedníčkou vedeckej rady univerzity a členkou ďalších domácich i zahraničných vedeckých a redakčných rád.

SMS v tvare SR(medzera)14 na číslo 7508

Hlasovať môžete TU