Eleonóra Porubcová

PaedDr. ELEONÓRA PORUBCOVÁ – SR 15PaedDr. ELEONÓRA PORUBCOVÁ, riaditeľka Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi. Počas ôsmich rokov, keď stojí v jeho čele, je gymnázium každoročne najúspešnejšou strednou školou Trenčianskeho samosprávneho kraja vo vedomostných aj športových súťažiach. Stalo sa Vzorovou školou Planéty vedomostí, za¬viedli tu systém manažérstva kvality realizovaný podľa medzinárodnej normy ISO 9001 : 2008. Pokračuje v tradícii vysokej kvality výučby cudzích jazykov, už tradične sa študenti umiestňujú na popredných miestach v medzinárodnej chemickej olympiáde. Pedagógovia aj študenti oceňujú manažérske schopnosti, ale i ľudskosť a láskavosť riaditeľky.

SMS v tvare SR(medzera)15 na číslo 7508

Hlasovať môžete TU