Beáta Husová

BEÁTA HUSOVÁ – SR 11BEÁTA HUSOVÁ, vedúca oddelenia komunikácie v Múzeu mesta Bratislavy. Masmediálna komunikácia v rámci múzea je zameraná na podporu návštevnosti múzea a šírenia jeho významu z hľadiska kultúrno-historického dedičstva. Do kompetencie vedúcej oddelenia komunikácie patrí okrem iného podpora PR pri tvorbe výstav, programov pre verejnosť a v neposlednom rade aj tvorba projektov zameraných na deti a mládež. Tento druh práce je srdcovou záležitosťou Beáty Husovej a dosahuje v nej konkrétne výsledky, čoho dôkazom je aj ukončenie dvojročného projektu Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka (2015), desiatky vzdelávacích programov pre školy, publikačná činnosť, založenie a fungovanie Detského ateliéru Múzeum má budúcnosť (2011).

SMS v tvare SR(medzera)11 na číslo 7508

Hlasovať môžete TU