Beata Bernadičová

PhDr. BEATA BERNADIČOVÁ – SR 28PhDr. BEATA BERNADIČOVÁ, vedúca sestra na Klinike chirurgickej onkológie SZU a NOÚ v Bratislave. Svoju funkciu vykonáva od roku 1990, keď ju prijala ako 26-ročná, v tom čase najmladšia vedúca sestra na Slovensku. Zaslúžila sa o vybudovanie lôžkovej časti chirurgického oddelenia, ktoré je dnes v rámci Slovenska špičkovým klinickým pracoviskom na vysokej profesionálnej úrovni. Odborne aj skúsenostne k výkonu jej funkcie prispeli okrem vysokoškolského štúdia aj 3 roky strávené na Intensive care unit v General Hospital Misurata v Líbyi, ako aj študijný pobyt v Albany Medical Centre v USA. Nadštandardným prístupom k pacientom, ktorý okrem odborných vedomostí charakterizuje úsmev, humor, trpezlivý prístup a láskavé slovo, posúva hranice vnímania ošetrovateľskej starostlivosti.

SMS v tvare SR(medzera)28 na číslo 7508

Hlasovať môžete TU