Anna Ghannamová

Mgr. ANNA GHANNAMOVÁ – SR 22Mgr. ANNA GHANNAMOVÁ, prezidentka Občianskeho združenia Šanca pre nechcených a riaditeľka Centra sociálnych služieb Náruč záchrany. Ako novinárka pôsobila vo viacerých médiách a popri tom sa vždy angažovala vo veciach verejných. V čase, keď bola šéfredaktorkou týždenníka Slovenka, ju oslovila téma nechcených detí, založila OZ Šanca pre nechcených a s obrovským nasadením začala budovať na Slovensku Hniezda záchrany, ktoré dodnes zachránili 52 detí. Jej úsilie pomáhať matkám v núdzi vyústilo do vybudovania domova Náruč záchrany, kde sa starajú denne o 80 odkázaných seniorov. V súčasnosti je tiež predsedníčkou Združenia seniorských prijímateľov sociálnych služieb.

SMS v tvare SR(medzera)22 na číslo 7508

Hlasovať môžete TU